Home [konkursi] KONKURS ZA NAJBOLJI STUDENTSKI RAD

KONKURS ZA NAJBOLJI STUDENTSKI RAD

41
0

sample_1.gifNA TEMU Žrtve rodno baziranog nasilja i njihova pravna zaštita u Srbiji. Konkurs je otvoren za studente/studentkinje osnovnih i poslediplomskih studija na fakultetima u Srbiji.Radove do 16 strana duplog proreda (Times New Roman, 12) dostaviti….

u 3 odštampana primerka potpisana šifrom
ime i prezime autora/ke, naziv fakulteta, godinu studija, adresu, broj telefona i E-mail dostaviti u posebnoj koverti i na poleđini napisati šifru

Radove dostaviti redovnom poštom na adresu Viktimološkog društva Srbije, Dositejeva 1a, 11000 Beograd. Radovi se ne vraćaju autorima.

Rok za dostavljanje radova je 1. novembar 2007. godine.

Odluku o nagradama doneće stručni žiri.

Autorima/kama tri najbolja rada biće dodeljene novčane nagrade u iznosu od 25.000, 15.000 i 10.000 dinara, komplet izdanja Viktimološkog društva Srbije i jednogodišnja pretplata na časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu Temida.

Nagrađeni i drugi izabrani radovi biće objavljeni u časopisu Temida.

Za dodatne informacije obratite se Viktimološkom društvu Srbije na 011/30 34 232 svakog radnog dana od 10 do 15 časova.