Home [njuz] Dva miliona dinara za studentske projekte

Dva miliona dinara za studentske projekte

51
0

nvo.jpegKao i prethodnih godina, i u školskoj 2007/8. Univerzitet u Novom Sadu pomoći će aktivnosti studentskih organizacija, opštih i strukovnih, u međunarodnoj razmeni studenata i projektima.U saradnji s Pokrajinskim sekretarijatom za nauku i tehnološki razvoj, za sufinansiranje ovakvih projekata obezbeđeno je ukupno dva miliona dinara.

Opšte i strukovne studentske organizacije koje deluju na Univerzitetu u Novom Sadu, kao i grupe studenata određenih usmerenja koje planiraju projekte međunarodne saradnje, mogu da se prijave na konkurs za sufinansiranje projekata studentske međunarodne saradnje, koji je otvoren do 1. oktobra. Maksimalni iznos s kojim se može aplicirati za sufinansiranje je 200.000 dinara.

Prilikom odlučivanja o dodeli novca vodiće se računa o: strukturi i svrsishodnosti programa za studijsku grupu. Univerzitet u Novom Sadu, državu i region: reciprocitetu u pogledu broja studenata UNS-a koji su boravili (ili se planira njihov odlazak) u inostranstvu u okviru prijekata partnerske organizacije ili institucije visokog obrazovanja; broju stranih studenata koji dolaze na UNS i broju dana njihovog boravka ovde; evoluciji programa ili projekta…

Takođe će se voditi računa o tome da li organizaciji prvi put konkuriše za novac na ovim konkursima, kao i o tome da su studentske organizacije koje apliciraju uredno registrovanje (moraju se nalaziti u Bazi podataka studentskih organizacija UNS-a) i da imaju sopstveni žiro-račun.
Na ovom konkursu nemaju pravo učešća projekti naučno-sportskih studentskih takmičenja poznatih kao “-ijade”.

Komisiju koja će odlučivati o prijavama formiraće Studentski parlament Univerziteta u Novom Sadu. Odluku komisije razmatraće i Rektorski kolegijum UNS-a, nakon čega će s organizacijama kojima bude odobren novac biti potpisani ugovori.
Aplikaciona forma za ovaj konkurs nalazi se na sajtu Univerziteta u Novom Sadu, a prijave se dostavljaju lično ili poštom u Rektorat UNS-a, najkasnije do 1. oktobra.

Izvor: Dnevnik