Home [njuz] Šta sa civilnim služenjem vojnog roka?

Šta sa civilnim služenjem vojnog roka?

41
0

sample-21.jpgPosle početne pomame za služenjem vojnog roka bez oružja, oko 11.000 mladića trenutno je na odsluženju civilnog vojnog roka. U poslednja tri vojna roka upućen je gotovo isti broj vojnika na civilno služenje i služenje pod oružjem.U Srbiji postoji 1.227 ustanova u kojima vojnici mogu da civilno služe vojsku.

Na spisku je 240 zdravstvenih i 245 obrazovnih ustanova, 81 ustanova kulture i 292 ustanove socijalne zaštite, 107 centara za socijalni rad, 218 javnih preduzeća, 36 preduzeća za radno osposobljavanje invalida i osam ustanova drugih delatnosti.

– Od samog uvođenja pa do danas nije izgrađena strategija civilnog služenja vojnog roka, kao da to nikog nije interesovalo, kaže Dejan Pataki iz Regionalnog centra za prigovor savesti u Novom Sadu.
U ustanovama u kojima se civilno služenje vojnog roka obavlja, pozitivni primeri su samo pojedinačni, a u većini slučajeva suština pacifističkog pogleda na svet koji je, kao takav, prepreka klasičnom služenju vojske, samo je izvrgnuta ruglu i pretvorena u karikaturu.

– Civilna služba je potpuno izokrenuta i postala je ruglo u društvu. Zato je najbolje da se ukine vojni rok, pa samim tim i civilno služenje, odnosno treba ukinuti obavezu da mladi ljudi na taj način služe državi.
Svakome ko želi da ide u vojsku treba to omogućiti, a Vlada neka odluči da li će to biti plaćena ili nekakva drugačija vojska – kažu u Centru za prigovor savesti.

Izvor: Danas