Home [njuz] Pomilovanje za generaciju po Bolonjskoj dekleraciji

Pomilovanje za generaciju po Bolonjskoj dekleraciji

33
0

ikona_edukacija.gifMinistarstvo prosvete usvojilo je stav Konferencije univerziteta Srbije da se studentima tekuće prve godine studije na državnim univerzitetima omogući takozvani uslovni upis naredne, druge godine studija. „Narednu godinu moći će da upišu svi studenti koji su stekli najmanje 37 ESPB bodova“…

 izjavio je juče za „Dnevnik“ predsednik KONUS-a prof. dr Branko Kovačević, rektor Univerziteta u Beogradu.
Na prekjučerašnjem sastanku s ministrom prosvete u Vladi Srbije prof. dr Zoranom Lončarom, kaže Kovačević, bilo je reči o uslovima pod kojima će se realizovati ovaj prelazni režim upisa, neophodnim promenama Zakona o visokom obrazovanju i još nekim aktuelnim pitanjima iz univerzitetskog života.

Profesor Kovačević podseća na to da su državni univerziteti, prateći rezultate prve generacije studenata (upisane 2006/7) koja studira u potpunosti u skladu s novim Zakonom o visokom obrazovanju, još posle januarskog ispitnog roka ukazali na slabu prolaznost na ispitima i na opasnost da ogroman broj akademaca neće ispuniti zakonske uslove za upis naredne godine.
Naročito bi loše prošli studenti koji se školuju na teret budžeta i koji bi morali da polože sve ispite, odnosno steknu minimum 60 bodova da bi zadržali budžetski status i u narednoj godini.

Naime, pokazalo se da bi to uspelo tek dvadesetak odsto budžetskih studenata, dok bi čak 80 odsto njihovih kolega izgubilo pravo na besplatno školovanje.
S obzirom na to da se novi, Bolonjski sistem studiranja, još uhodava i da za studente, ali i za profesore, ima još mnogo nepoznanica, da programi treba još da se „bruse“, ne bi bilo dobro da ceh ove reforme, odnosno tranzicije u visokom obrazovanju plate samo studenti, smatra prof. Kovačević.

Zakon o visokom obrazovanju napravio je prilično oštar rez i propisao vrlo stroga pravila studiranja. Rezultati prve generacije pokazali su da je neophodno ova pravila malo ublažiti, odnosno postupno pooštravati režim.
Odobravanje uslovnog upisa nije u suprotnosti sa Zakonom, ističe Branko Kovačević, i kaže da je u razgovoru s ministrom Lončarom konstatovano da je to praktično utemeljeno i u članu Zakona koji reguliše pravila o finansiranju studija.

Taj član predviđa da studenti koji se upisuju na visokoškolsku ustanovu posle stupanja na snagu ovog zakona (posle 10. septembra 2005) imaju pravo do isteka dve školske godine da studiraju po uslovima i pravilima studiranja koja se odnose na status studenta u pogledu finansiranja, a koja su važila do donošenja novog zakona. Ovo se, dakle, odnosi i na generaciju studenata upisanu 2006/7.
Prof. dr Branko Kovačević ističe da fakulteti, odnosno univerziteti, shodno svojim stavovima, mogu minimalni prag bodova (37) i da podignu.

S ministrom Lončarom takođe je dogovoreno da treba omogućiti svim samofinansirajućim studentima koji ostvare 37 ESPB bodova da narednu godina studija upišu na teret budžeta.
Što znači da se ove godine neće primenjivati slovo zakona po kojem je broj studenata koji prelaze sa samofinansiranja na budžet limitiran (20 odsto budžetske kvote).

Ministarstvo prosvete, kaže prof. Kovačević, prihvatilo je i inicijativu KONUS-a da se svim studentima i apsolventima koji studiraju po starim programima takav način studiranja omogući sve do 2011. godine, ali je konstatovano da odluku o tome treba da donese Skupština Srbije.
Takođe, stav je Ministarstva da je Skupština Srbije nadležna da da tumačenje o ekvivalenciji starih i novih akademskih i stručnih naziva.

Podsetimo da su nedoumice oko usklađivanja ranije stečenog akademskog naziva „diplomirani“ i naziva master izazvale mnogo sporenja u javnosti nakon donošenja Zakona o visokom obrazovanju.

Obezbeđene stipendije za Notingem

Na sastanku ministra prosvete prof. dr Zorana Lončara i predsednika KONUS-a prof. dr Branka Kovačevića bilo je reči i o obezbeđivanju stipendija za 22 najbolja studenta iz Srbije koji su upisani na Univerzitet u Notingemu.

Kako za „Dnevnik“ kaže Branko Kovačević, ministar Lončar rekao je da je novac za stipendije obezbeđen, a zvaničnu odluku o tome doneće Republički fond za mlade talente, koji će se sastati sledeće nedelje.

Izvor: Dnevnik