Home [konkursi] East-East program – Povezivanje srodnih organizacija iz zemalja JI Europe

East-East program – Povezivanje srodnih organizacija iz zemalja JI Europe

118
0

 East-East program (EEP) je regionalni program prvenstveno namenjen povezivanju srodnih organizacija iz zemalja JI Europe koje rade na istim ili sličnim projektima. Kao takav, EEP podržava veliki broj različitih sfera društvenog života, a osnovni cilj je izgradnja i poboljšanje civilnog društva u celini, kao i nevladinog sektora kroz koji se ti ciljevi implementiraju.

Oblasti djelovanja EEP-a su:
– Obrazovanje
– Kultura
– Mladi
– Manjine
– Ljudska prava
– Civilno društvo

Sredstva EEP-a mogu koristiti institucije civilnog društva kao i nevladine organizacije, a sve sa ciljem:
– razmjene iskustava, najboljih praksi, naučenih lekcija i modela razvoja
– saradnje u pronalaženju inovativnih solucija za transnacionalne izazove
– analiziranja uporednih trendova socijalnog, ekonomskog i političkog razvoja
– identifikacije alternativnih pristupa u prevazilaženju stereotipa, predrasuda, izolacija i isključivosti
– jačanja koalicija/alijansi radi utjecaja na javna pravila i javne dijaloge
– katalizovanje ekspertize, inovacija i advokatura radi postizanja pozitivnih promjena

East-East program se suočava sa izazovima modernog društva u globalnom smislu, što uključuje ali i nije ograničeno na:
– jačanje, mobilnost i različitost civilnog društva
– obezvrijeđene i marginalizovane sektore društva
– multikulturno prihvaćanje, različitosti i interakcije
– utjecaj na ekonomske i političke promjene
– podijeljenost i manjkavost informacija i pristup informacijama
– civilno obrazovanje, učešće i institucionalizacija demokratskih procesa

S obzirom da se radi o regionalnoj – međudržavnoj saradnji, Soros fondacije svake pojedinačne zemlje u kojoj djeluju kroz EEP obezbjeđuju pokrivanje putnih troškova učesnicima koji su pozvani od strane neke druge organizacije iz neke druge zemlje.

Također, ukoliko učesnici nisu selektovani i pozvani direktno od strane organizatora, EEP koordinator svake zemlje pojedinačno je u poziciji da može izvršiti selekciju i/ili pozivanje potencijalnih učesnika, a u skladu sa profilom koji je predviđen odobrenim projektom.

Pokrivanje troškova učesnika se vrši tako što troškove smještaja i ishrane, kao i troškove prevoza za učesnike koji dolaze iz drugih gradova zemlje domaćina pokriva EEP države koja je domaćin.

Troškove svih ostalih učesnika koji dolaze iz drugih zemalja pokriva EEP države iz koje učesnik/ci dolaze. U ove troškove spadaju troškovi transporta (avio karte, autobuske karte, gorivo, i sl.), troškovi lokalnog prevoza u matičnoj zemlji (autobuske karte, gorivo, i sl.), troškovi viza (po potrebi), kao i džeparac koji se isplaćuje u fiksnom iznosu po jedinstvenoj odluci glavnog koordinatora EEP mreže, osim ako nije drugačije odlučeno za određeni slučaj.

Osnovni uslovi za apliciranje kroz EEP su sljedeći:
1. Organizacija koja aplicira za sredstva kroz EEP mora imati najmanje jednu partnersku organizaciju u regionu, a koja će isti projekat prezentovati, organizovati ili održati u svojoj zemlji. Uz aplikaciju je potrebno dostaviti prijedlog projekta partnerske organizacije ili ovjerenu pismenu potvrdu o učešću u projektu kao i kopiju riješenja o registraciji u matičnoj zemlji (osnovni uslov),
2. Projekat za koji se traže sredstva mora biti dugoročan, odnosno u trajanju od najmanje jedne (1) godine (osnovni uslov),
3. U aplikaciji moraju decidno biti navede sljedeće informacije:
– cilj projekta
– ciljana/e skupina/e
– detaljan plan budućih aktivnosti (follow-up)
– očekivani rezultat/i
– faze projekta (ako postoje)
– precizan budget po stavkama (pogledati niže navedene stavke koje EEP ne pokriva).
4. Organizacija koja aplicira za sredstva kod EEP bi trebala imati bar još jednog donatora, pogotovo ako se radi o većim iznosima tražene donacije.

Način popunjavanja aplikacije:
– Aplikacija se ispunjava i dostavlja isključivo na Engleskom jeziku
– Aplikaciju obavezno ispunjavati direktno na obrascu koji možete downloadovati / kopirati OVDE
– Ispod svakog naslova / pitanja prekucavati ili samo dodavati vlastiti tekst koji predstavlja odgovor na pitanje.

Rokovi za predaju aplikacija
Organizacija koja aplicira za sredstva kod EEP, popunjeni aplikacioni formular mora dostaviti u FOD BiH minimalno *osam (8)* sedmica prije vremena predviđenog za početak projekta navedenog u aplikaciji.

Razlog za ovaj vremenski rok su procedure koje aplikacija mora proći prije nego bude odobrena ili odbijena, a te procedure se sastoje iz dva (2) dijela, odnosno odobravanje ili ne odobravanje na lokalnom nivou (FOD BiH), nakon čega se aplikacija proslijeđuje u Budimpeštu, u centralu EEP, gdje se donosi konačna odluka da li aplikacija/projekat zadovoljava uslove.

Aplikacija mora biti dostavljena u Budimpeštu minimalno šest (6) sedmica prije predviđenog početka projekta.

Aplikacije se dostavljaju koordinatoru EEP-a isključivo u elektronskoj formi, odnosno putem elektronske pošte (e-mail).

Aplikacije koje ne zadovoljavaju gore navedene uslove neće biti razmatrane!

Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina, Maršala Tita 19/III,
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/fax: (+387 33) 44 44 88
E-mail: osf@soros.org.ba