Home [treninzi] Visiting Program Inicijative mladih za ljudska prava

Visiting Program Inicijative mladih za ljudska prava

93
0

 Šta je Visiting Program Inicijative mladih za ljudska prava?
Visiting Program Inicijative mladih za ljudska prava (Inicijativa) pruža mladim ljudima, studentima/kinjama i stručnjacima iz Srbije i sa Kosova da se sretnu sa stručnjacima iz oblasti za koje postoji interesovanje i da posete zanimljiva mesta (muzeje, pozorišta, univerzitet, medijske kuće i sl.). Takođe, učesnici/e programa imaće će priliku da uveče osete atmosferu grada koji posećuju, da se upoznaju sa ljudima i domaćom kulturom.

Cilj ovog programa je uspostavljanje kulture dijaloga i saradnje između pojedinaca iz Srbije i sa Kosova, kao i stvaranje generacije mladih ljudi otvorenog uma koji će biti voljni da sarađuju sa svojim susedima u Srbiji/na Kosovu i koji će doprineti stvaranju mirnije i stabilnije političke situacije u regionu.

Ko se može prijaviti?
Svi mladi ljudi, studenti/kinje i stručnjaci.

Gde i kada mogu ići u posetu?
Posete se mogu organizovati u bilo koje doba u toku godine. Učesnici/ce će putovati u Beograd i Prištinu, ili u druga mesta za koja postoji interesovanje samih učesnika/ca.

Koliko dugo može trajati poseta?
Dužina trajanja posete je stvar dogovora između učesnika/ca i organizatora. Uobičajeno trajanje posete je 2 do 3 dana.

Koje aktivnosti mogu biti planirane?
Poseta uključuje širok spektar sastanaka sa stručnjacima, društvenih i kulturnih događaja, vreme za razonodu, itd. Svaka poseta može biti drugačija, ali sledeće stvari mogu biti deo:

– poseta različitim institucijama, medijskim kućama, organizacijama, bankama, itd, zavisno od ličnog interesovanja;
– sastanci sa stručnjacima iz različitih oblasti, univerzitetskim profesorima/kama itd;
– učešće u kulturnim događajima, koncertima i drugim večernjim aktivnostima.

Ko koordinira i plaća posetu?
O svim detaljima vezanima za posetu (dužina boravka, organizacija puta, agenda) brine tim Inicijative.
Inicijativa snosi sve troškove puta i posete.

Šta su obaveze učesnika/ca?
Učesnik/ca je obavezan/a da nakon povratka napiše kratak opis putovanja (ne duže od dve strane).

Kako mogu da apliciram?
Učesnik/ca mora poslati popunjenu aplikaciju (u prilogu ovog dokumenta) i okvirnu agendu svog puta. U roku od 15 dana od prijema aplikacije, biće obavešten/a o rezultatima konkursa.

Aplikacije iz Srbije šalju se na e-mail:
srvisiting@yihr.org, ili na adresu: Kralja Milana 34, 11000 Belgrade.
Aplikacije sa Kosova šalju se na e-mail:
ksvisiting@yihr.org, ili na adresu: Tringë Smajli 34A, 10000 Prishtina

Poziv za apliciranje je otvoren tokom cele godine!

Aplikativni formular

Youth Initiative for Human Rights
Kralja Milana 34/1
11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 11 361 36 49, 362 08 62
E-mail: office@yihr.org
Web: www.yihr.org