Home [njuz] Novo u biblioteci

Novo u biblioteci

41
0

 Dokumenti za formiranje Kancelarije za mlade pri Vladi Srbije
Tekst Koalicije mladih Srbije koji sadrži analize i predlog zakonskih tekstova, kao deo zajedničke inicijative s podmlacima političkih stranaka pred formiranje nove vlade.

Vodič za primenu Svetskog programa akcije za mlade
Preporuke i ideje za konkretne akcije i programe koji se bave svakodnevnim životom i realnošću u kojoj žive mladi širom planete.

 Elektronska biblioteka