Zamena starih pasoša do 31. decembra 2008. godine

0

product-big.pngVažeći pasoši bivše države SRJ treba da budu zamenjeni novim putnim ispravama Srbije do 31. decembra 2008. godine, rekao je danas sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Milorad Todorović.Na sednici skupštinskog Odbora za evropske integracije, Todorović je rekao da Predlog zakona o putnim ispravama predviđa

da izdavanje novih pasoša počne 1. marta 2008. godine, a da do kraja te godine budu zamenjeni svi stari pasoši.

Predlog zakona o putnim ispravama trebalo bi da bude na dnevnom redu parlamenta već početkom septembra. Usvajanje tog zakona je jedan od prioriteta u procesu evropskih integracija, zajedno sa zakonima o azilu, o državnoj granici i o strancima.

Obrazac pašosa sadržaće prostor za automatsko očitavanje podataka u koji se unose vidljivi alfanumerički podaci na ispravi, kao i zaštitne elemente, kazao je Todorović.

Prema statističkim podacima svega 11,24 odsto građana Srbije ima pasoš, što je Todorović obrazložio teškim uslovima za putovanje u inostranstvo i za dobijanje viza.

On je rekao da očekuje da će izdavanjem novih pasoša i olakšavanjem viznog sistema porasti i broj građana koji će imati putnu ispravu.

Odgovarajući na primedbe poslanika, Todorović je rekao da je tehnički sve spremno da se do kraja 2008. godine zamene stari pasoši za nove, ali nije mogao da odgovori koliko će to koštati građane.

Todorović je rekao da će se pasoši izdavati samo u Srbiji u policijskim upravama, odnosno na području na kojem podnosilac zahteva ima prebivalište.

Ministarstvo inostranih poslova će izdavati diplomatske pasoše, dok će diplomatsko konzularna predstavništva Srbije u svetu izdavati putne listove državljanima koji nemaju pasoš da se vrate u zemlju.

Todorović je rekao da će nove putne isprave biti u funkciji sprečavanja kriminala, terorizma, ilegalnih migracija i zloupotreba i naveo da se u svetu sve više pažnje posvećuje kontroli granice.

Pasoš će važiti pet godina, za mlađe od 14 godina dve godine, a može se izdati i sa kraćim rokom važenja ako nadležni sud, odnosno tužilac to odredi.

Prema predloženom zakonu, putne isprave su pasoš, diplomatski pasoš, sluzbeni pasoš, putni list i putne isprave koje se izdaju na osnovu međunarodnog ugovora kao što su brodaraska i pomorska knjižica.

Diplomatski i službeni pasoš mogu se izdati bračnom drugu ili detetu osobe koja obavlja državni posao u inostranstvu.

Direktorka Kancelarije Vlade Srbije za pridruživanje EU Tanja Miščević pohvalila je MUP što je na vreme dostavio predlog zakona u skupštinsku proceduru, navodeći da to predstavlja značajan pomak ka EU.

Beta

Previous articleGradski trg, ubuduće – Trg Zoran Đinđić
Next articleDarko Rundek i Laibach na Jelen Pivo Live Festivalu