Home [njuz] Upis 2007: Najviše indeksa u Beogradu

Upis 2007: Najviše indeksa u Beogradu

55
0

knjiga.jpegPrijvaljivanje kandidata za drugi upisni rok na fakultetima biće 3. i 4. septembra. Polaganje prijemnih ispita obaviće se od 5. do 7. septembra, a upis brucoša mora biti završen do 20.septembra. Najviše indeksa ostalo je na Univerzitetu u Beogradu, koji može da upiše još 2.244 studenta na 19 fakulteta.

O trošku države moći će da se školuje 701 student, dok za samofinansirajuće studije ima 1.543 mesta.
U Novom Sadu može se upisati 2.048 studenata, u Kragujevcu ima mesta za 217 budžetskih i 1.147 samofinansirajućih studenata, dok će Univerzitet u Prištini podeliti 152 indeksa za školovanje o trošku države i 1.372 za one koji sami plaćaju studije.

Prilikom prijave na konkurs kandidati podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list moraju dati fotokopije svedočanstva sva četiri razreda srednje škole, diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu, dokaz o uplati nadoknade za polaganje prijemnog ispita.

Na osnovu uspeha iz srednje škole budući studenti mogu imati najmanje 16, a najviše 40 bodova, dok je na prijemnom ispitu maksimalni broj bodova 60. Da bi stekli pravo na školovanje o trošku države moraju imati najmanje 51 poen, dok je za samofinansirajuće studije donja granica 30 bodova.
Ukoliko je nezadovaljan redosledom na jedinstvenoj rang-listi, kandidat može podneti prigovor dekanu fakulteta, u roku od tri dana od objavljivanja liste. Dekan je dužan da odgovori u istom roku, a studenti koji i dalje smatraju da su oštećeni mogu se žaliti Savetu fakulteta.

U Vojvodini oko 2.800 slobodnih mesta

Za svršene srednjoškolce koji nameravaju da upišu studije u drugom konkursnom roku, koji počinje 3. septembra i traje do 20. septembra, na državnim fakultetima i visokim školama u Vojvodini ima ukupno 2.805 mesta, od kojih su 423 namenjena brucošima koji će studirati na teret budžeta.
Na Univerzitetu u Novom Sadu slobodno je 2.048 mesta (345 na budžetu), dok u sedam visokih škola ima 757 mesta (78 na budžetu).

Drugi krug upisa imaće svih 14 fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, s tim što će se na Medicinskom upisivati samo studenti koji će medicinu, stomatologiju i farmaciju studirati na engleskom jeziku, a sva mesta za studije na srpskom jeziku na ovom fakultetu popunjena su u prvom upisnom roku.
Takođe, septembarskog upisa neće biti ni na studijskim programima ostalih fakulteta za koje su svi planirani indeksi podeljeni u julu. Ipak, i za septembarski upis ostao je prilično širok izbor studijskih programa (svi podaci su na sajtu UNS-a: www.ns.ac.yu).

Na Poljoprivrednom fakultetu slobodna su 303 mesta (51 na budžetu) na gotovo svim studijskim programima, osim na pejzažnoj arhitekturi i veterinarskoj medicini.
Školarina za samofinansirajuće studente je od 52.800 do 72.600 dinara, u zavisnosti od smera. Filozofski fakultet ima 194 mesta (40 budžetskih) na većini svojih studijskih programa (mesta nema na engleskom jeziku i književnosti, psihologiji i žurnalistici na srpskom). Školarina je 65.000 dinara.

U septembru Tehnološki fakultet može da upiše 154 brucoša (64 na budžetu) na svih deset studijskih programa, a školarina za samofinansirajuće studente je 50.000 dinara. Pravni fakultet ima 97 mesta na samofinansiranju, a školarina je 65.000 dinara.
Medicinski fakultet može da upiše 60 brucoša (strane ili naše državljane) na studije na engleskom jeziku, i to po 20 na medicinu, stomatologiju i farmaciju. Školarina je od 2.400 evra do 4.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Na Ekonomskom fakultetu u Subotici ima 265 isključivo samofinansirajućih mesta, od kojih su 73 za redovne studije, a 192 za studiranje na daljinu. Školarina za redovne studije je 80.000 dinara, a cena studiranja na daljinu je 90.000 dinara.
Fakultet tehničkih nauka može da primi još 171 brucoša na gotovo svim studijskim programima (osim na arhitekturi i urbanizmu i grafičkom inženjerstvu i dizajnu, gde je sve popunjeno), a na teret budžeta mogu da se upišu 24 brucoša i to na tehničku mehaniku ili mehatroniku. Školarina je od 80.000 do 95.000 dinara, u zavisnosti od programa.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu slobodna su 173 mesta (32 na budžetu) na fizici, hemiji, matematici i informatici i multidisciplinarnim smerovima. Školarina je od 49.500 do 97.900 dinara, dok je 199.000 dinara cena školarine na novim osnovnim strukovnim studijama optometrije (gde je 13 samofinansirajućih mesta).
Akademija umetnosti može da upiše još 35 brucoša (na teret budžeta 24) na većini studijskih programa na sva tri departmana- muzičkom, likovnom i dramskom. Školarina za samofinansirajuće studente je 95.000 dinara.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja ima samo šest slobodnih mesta za samofinansirajuće studente i to po tri na osnovnim strukovnim studijama sporta i sportskog menadžmenta. Školarina je 70.000 dinara.
Građevinski fakultet u Subotici raspisao je konkurs za prijem još 212 studenata (83 na teret budžeta), a mesta ima na svim studijskim programima četvorogodišnjih studija i na strukovnim (trogodišnjim) studijama. Školarina za samofinansirajuće studente je 60.000 dinara.

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu ima 290 mesta (21 na budžetu), a upisa će biti ne svih deset studijskih programa. Školarina je 68.000 dinara.
Pedagoški fakultet u Somboru ima mesta za još 87 brucoša, od kojih šest može da studira na teret budžeta. Samofinansirajući studenti plaćaju školarinu od 50.000 dinara.
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici ima samo jedno slobodno mesto u septembarskom roku i to na samofinansiranju, a školarina je 45.000 dinara.

Od devet visokih škola u Vojvodini čiji je osnivač Pokrajina septembarski upis organizovaće sedam, dok su visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici sva mesta popunile u prvom roku.
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu ima mesta za upis još 281 brucoša i to na samofinansiranju, a školarina je 42.000 dinara.
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu može da upiše još 58 brucoša (19 na budžetu), a za samofinansirajuće studente školarina je 42.000 dinara.
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici ima 162 mesta (53 na teret budžeta). Školarina je 40.000 dinara.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu ima 172 mesta (samo četiri na budžetu) i školarinu od 30.000 dinara.
Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača imaju: u Vršcu 11 mesta (pet samofinansirajućih na srpskom jeziku i pet samofinansirajućih i jedno budžetsko mesto na rumunskom); u Subotici 47 samofinansirajućih mesta (34 na srpskom i 13 na mađarskom jeziku); u Kikindi 26 mesta (jedno na budžetu). Školarina je 39.500 dinara u vršačkoj i kikindskoj školi, a u subotičkoj je 44.000 dinara.

Prijavljivanje 3. i 4. septembra

Prijavljivanje kandidata na konkurs za upis na gotovo svim fakultetima Univerziteta u Novom Sadu kao i visokim školama biće 3. i 4. septembra, dok će samo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu prijave primati samo 3. septembra.
Prijemni, odnosno klasifikacioni ispiti održaće se po rasporedu koji su utvrdili fakulteti, odnosno visoke škole (5, 6. ili 7. septembra), a prva će u proveru znanja i talenta svojih kandidata krenuti Akademija umetnosti, već od 4. septembra.