Aktivnosti na “Mladi su zakon” projektu “UNDERГРАД”

0

Neformalna grupa Urbani istraživači – Urbex, uz podršku Ministarstva omladine i sporta, preko programa “Mladi su zakon”, a preko Resurs centra Centar za građansko delovanje, realizuje projekat “UNDERГРАД”.

Grupa Urbani istraživači – Urbex se bavi istraživanjem Beograda, konkretno napuštenih podzemnih prostora i industrijskih objekata. Ovakav način istraživanja napuštenih prostora predstavlja odgovor generacije na moderni način života koji zapostavlja tragove iz prethodnih perioda i pokušaj da im se vrati ili da novi život. U pitanju je odgovor na nostalgiju prema industrijskom periodu i pokušaj da se, kroz omladinski aktivizam, pokaže da nisu spomenici samo u parkovima.

Cilj projekta “UNDERGRAD” je evidentiranje, istraživanje, dokumentovanje i prezentacija podzemnih objekata koji se nalaze na teritoriji grada Beograda, kao i podsticanje mladih na razmišljanje i buđenje inspiracije za istraživanje.

Širenje i izgradnja Beograda u modernom dobu rezultira nestajanjem starih objekata industrijskog nasleđa grada, kao i prostora koji se nalaze ispod zemlje. Prema nekim tvrdnjama tih prostora ima na hiljade kvadrata, a sada su podložni kontinuiranom devastiranju uzrokovanim nebrigom. Cilj projekta  je da ukaže na vrednost ovih objekata, na njihovu korisnu ulogu koju mogu imati u životu mladih, kao i da podstaknu mlade iz lokalnih sredina, pogotovo prigradskih opština, da se aktivnije uključe i motivišu na aktivnosti sređivanja prostora.

Projekat “UNDERГРАД” treba da revitalizuje napušteno kulturno-istorijsko nasleđe Beograda, s perspektivom njegovog stavljanja u namenu kroz obnovu i korišćenje za obrazovne, kulturne i zabavne aktivnosti mladih.

U sklopu projekta otvorena je izložba i održano predavanje u Kafiću “Nomad” na Dorćolu u periodu od 1. do 5. septembra. Lokal “Nomad” omiljeno je sastajalište mladih. Mlađa generacija Beograđana i veliki broj turista svakodnevno posećuje ovo mesto. Takođe, održana je izložba i predavanje u “Galeriji 73” u trajanju od 21. do 29. septembra. Ovoj izložbi i predavanju prisustvovali su i đaci XIII beogradske gimnazije. U opštini Savski Venac je 28. septembra održano predavanje sa pratećom izložbom. U Svečanoj sali opštine Zemun 2. oktobra je održano predavanje kom su prisustvovali brojni posetioci, a među njima i đaci Zemunske gimnazije.

Od aktivnosti na terenu dokumentovana su dva nova objekta, prostori ispod Vile Vukojčić i novi lagum u Zemunu.

 

Previous articleU toku realizacija “Mladi su zakon” projekta “Mladi uz mlade – vršnjačka personalna asistencija mladima sa hendikepom u visokom obrazovanju”
Next articleU toku aktivnosti na volonterskom projektu “Seoski trg”