U toku realizacija “Mladi su zakon” projekta “Mladi uz mlade – vršnjačka personalna asistencija mladima sa hendikepom u visokom obrazovanju”

0

Ministarstvo omladine i sporta je kroz program “Mladi su zakon“, a preko Resurs centra Centar za građansko delovanje, podržalo realizaciju projekta “Mladi uz mlade – vršnjačka personalna asistencija mladima sa hendikepom u visokom obrazovanju”, koji sprovodi Udruženje studenata sa hendikepom.

Projekat je posvećen uključivanju mladih sa hendikepom u studentski i omladinski život. Projekat treba da osnaži studente, sa ciljem da efikasno doprinese uključivanju mladih sa hendikepom u sve aktivnosti studentskog života, a kroz obuku za organizovanje servisa vršnjačke podrške za mlade sa hendikepom, odnosno razvoj inkluzivnih praksi na fakultetima i studentskim domovima. Realizacija projekta treba da omogući informisanost o položaju mladih sa hendikepom, a studente sa hendikepom da upozna o podršci koja će biti obezbeđena u vršnjačkoj zajednici.

Udruženje studenata sa hendikepom do sada je realizovalo nekoliko aktivnosti koje su usmerene na edukaciju o vršnjačkoj podršci i personalnoj asistenciji. Realizovana je edukacija volontera i volonterki koji su bili zaduženi za direktno anketiranje i realizaciju aktivnosti na info štandovima. Do sada je održano pet info štandova u studentskim domovima “Vera Blagojević”, “Mika Mitrović”, “4. april”, “Karaburma” i “Kralj Aleksandar”. Tokom realizacije anketirano je 128 studenata i studentkinja.

Pored anketa, bile su omogućene i prijave za servis vršnjačke asistencije. Sa studentima i studentkinjama koji su se prijavili za uslugu servisa biće održana radionica u oktobru, a projektom je predviđeno da se u istom periodu održi još nekoliko info štandova na fakultetima.

Previous articlePredavanje u Studentskom domu “4. april” u okviru “Mladi su zakon” projekta “Za čistiji studentski dom”
Next articleAktivnosti na “Mladi su zakon” projektu “UNDERГРАД”