Home [treninzi] Trening za akreditaciju za Evropski Volonterski Servis

Trening za akreditaciju za Evropski Volonterski Servis

47
0

Fondacija Tempus raspisuje poziv za učešće na treningu za akreditaciju za Evropski Volonterski Servis u okviru programa Erazmus+: Mladi u akciji.

Cilj treninga je podrška organizacijama/KZM/institucijama iz Srbije za buduću akreditaciju i učešće u Evropskom Volonterskom Servisu EU, da šalju mlade iz Srbije na EVS u 33 Programske zemlje (28 zemalja EU, Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija i Turska) i budu domaćini stranim volonterima u Srbiji.

 

Trening će se održati u periodu od 22.-25. maja 2017. godine, i na njemu će se učesnici upoznati sa procedurom akreditacije (korak po korak), aplikacionim formularom, uslovima učešća, sa specifičnostima pojedinih vrsta EVS-a (individualni, grupni, kratkoročni, dugoročni) itd. Akreditacija za EVS je preduslov za korišćenje finansijskih sredstava u okviru Evropskog volonterskog servisa EU.

Kako bi se predstavnici organizacija, kancelarija za mlade ili institucija aktivnih u radu sa mladima iz Srbije prijavili na trening o EVS-u, potrebno je da popune prijavni formular.

Rok za slanje prijava je 15. maj 2017. godine.

Trening je razvio trenerski tim Grupe „Hajde da…“ koja je obavljala ulogu Kontakt tačke za programe MLADI, Mladi u akciji i Erazmus+: Mladi u akciji, u periodu od 2005. do 2017. godine.