Beogradska otvorena škola raspisuje konkurs za učešće privrednih subjekata u programu radnih praksi

0

Pozivamo svе zainteresovanе privrednе subjekte da se prijave za učešće u programu radnih praksi koji drugu godinu za redom realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije i u saradnji sa Američkom privrednom komorom, Univerzitetskim i fakultetskim centrima za karijerno vođenje, Krovnom organizacijom mladih. Konkurs je raspisan u okviru (nastavka) projekta „PRAKSAM II – Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse“. Projekat ima za cilj jačanje kapaciteta privrednih subjekata za sprovođenje programa radnih praksi, kao i pružanje podrške unapređenju zapošljivosti mladih u Srbiji.

 

Kroz projekat će biti angažovano 24 praktikanata, a predviđeno trajanje prakse je 4 meseca, u periodu novembar 2016. – februar 2017. godine. Odabranim praktikantima biće obezbeđena skromna novčana nadoknada u iznosu troškova toplog obroka i lokalnog prevoza. 

Privredni subjekti koji imaju potencijala za širenje poslovanja će učešćem u programu radnih praksi dobiti priliku da nezaposlenim mladim ljudima sa adekvatnim obrazovanjem, omoguće da steknu neophodno radno iskustvo, razviju svoje kompetencije i povežu se sa svetom rada, bez dodatnog opterećenja za svoj budžet.   

 

Šta privredni subjekti dobijaju učešćem u programu praksi?

  • Ciljanu i stručnu selekciju praktikanata u skladu sa potrebama – stručni projektni tim će kreirati javni konkurs i voditi proces selekcije kandidata na osnovu analize potreba zainteresovanih privrednih društava. Predstavnici privrednih subjekata će imati priliku da učestvuju u odabiru praktikanata za pozicije u svom preduzeću.
  • Administriranje programa praksi od strane Beogradske otvorene škole bez opterećenja za privredne subjekte – sklapanje ugovora sa praktikantima i administriranje njihovih nadoknada za pokrivanje troškova prevoza i toplog obroka.
  • Ekspertsku podršku u procesu mentorstva tokom programa praksi – zaposleni iz odabranih privrednih subjekata će dobiti priliku da unaprede svoje mentorske veštine kroz specijalno dizajniranu obuku. Stečene veštine će moći da primene i u radu sa praktikantima tokom projekta, kao i mimo projekta u radu sa kolegama.
  • Kontinuiranu promociju na regionalnom i nacionalnom nivou – putem onlajn i medijskih kampanja koje budu organizovane u okviru projekta svi privredni subjekti koji budu primili praktikante biće kontinuirano promovisani.
  • Obučene kadrove – ukoliko budu zadovoljni postignućima praktikanata u četvoromesečnom periodu, moći će da ih uvrste u svoj tim zaposlenih!

Koji su uslovi konkursa i kako se možete prijaviti pogledajte u odeljku PRIJAVA.

Previous articleOtvorene prijave za Beogradski model EU – BEUM 2016!
Next articlePOZIV ZA KAMP LIDERE: obuka 25-28 avgust i jedno sasvim neophodno životno iskustvo