Home [treninzi] Poziv – Osnovni trening iz izgradnje mira

Poziv – Osnovni trening iz izgradnje mira

51
0

Ukoliko živite na prostorima bivše Jugoslavije, imate više od 21 godine, zanima vas kako žive komšije iz susednih zemalja i želeli biste da vaš društveni angažman znači više od redovnog (ne)izlaska na izbore i neobaveznih komentarisanja političkih odluka koje donosi neko drugi,

 

Centar za nenasilnu akciju (CNA) Sarajevo/Beograd

Poziva Vas da se prijavite za

Osnovni trening iz izgradnje mira

14.10. – 24.10. 2016. Ulcinj, Crna Gora

 

Posebno vas želimo potaknuti da se prijavite ako:

  • Radite u obrazovnim ustanovama; medijima; državnim institucijama
  • Aktivni ste u mirovnim organizacijama; građanskim pokretima i udruženjima; političkim partijama
  • Dolazite iz udruženja ratnih veterana ili organizacija porodica nestalih i žrtava
  • Niste ni u jednoj od gore pomenutih organizacija/institucija, ali imate veliku želju i motivaciju da doprinesete izgradnji mira i menjanju svog društva nabolje

Trening iz izgradnje mira je vid mirovnog obrazovanja koji CNA praktikuje već skoro 20 godina, radeći sa ljudima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Kosova, Makedonije i Crne Gore i potičući na taj način prekograničnu saradnju i izgradnju poverenja u regionu bivše Jugoslavije.

Učešćem na treningu dobijate priliku da naučite da prepoznate ključne političke i društvene probleme u vašem društvu, te ideje i inspiraciju kako da se aktivno uključite u njihovo rešavanje.

Kako izgleda CNA trening iz izgradnje mira?

Rad na CNA treningu ne znači sedenje i slušanje dugih predavanja. To nije ni prilika za pasivno primanje znanja i sticanje veština, niti skup namenjen ulepšavanju životopisa učesnika/ca. CNA trening nije ni mesto za dobijanje čarobnih recepata niti učenje modela koje samo treba primeniti.

Trening je mesto i prostor za razmenu, refleksiju i samorefleksiju, kritičko propitivanje, vrednosna i idejna neslaganja, vežbanje dijaloga sa neistomišljenicima. To je prilika za rad na sebi čija je svrha da doprinese promeni na društvenom nivou.

Radi se o intenzivnom desetodnevnom programu koji zahteva visok stepen motivacije učesnika/ca i njihovu spremnost da aktivno učestvuju u procesu rada. Svaki dan je podeljen u dva radna bloka/radionice, jutarnji i popodnevni, u trajanju od po 3,5 sata. Trenerski tim sastavljen od 4 osobe zadužen je za pripremu i vođenje radionica. No, od spremnosti grupe da otvoreno razgovara, i svojim ličnim iskustvima i uvidima doprinese treningu zavisi konačni kvalitet treninga.

Teme koje se najčešće obrađuju na treningu su: nasilje, razumevanje sukoba, suočavanje sa prošlošću, izgradnja mira, nenasilna akcija, kreativna razrada konflikta, uloge polova u društvu, identitet i nacionalni identitet, različitosti, diskriminacija itd.

U zavisnosti od interesovanja i potreba grupe ovom skupu tema se mogu dodati i neke nove teme.

U radu se koriste različite metode interaktivnog rada – plenarne diskusije, rad u malim grupama, iskustvene vežbe, analiza štampanog i video materijala, igre uloga i tako dalje.

Radni jezik treninga je bosanski/hrvatski/srpski. No, dobrodošla su sva sredstva komunikacije koja će doprineti boljem međusobnom razumevanju.


Šta je još važno znati pre popunjavanja upitnika?

Za učešće na treningu je obavezno odvojiti punih deset dana. Ukoliko niste u mogućnosti da učestvujete svih deset dana savetujemo vam da se ne prijavljujete ovog puta. Prilika za prijavljivanje biće još!

Važno je da pre popunjavanja upitnika pažljivo pročitate ceo ovaj poziv, kako biste dobili jasnu sliku šta trening znači.

Podsećamo – CNA trening iz izgradnje mira nije prilika za odmor, niti za odlazak na plaćenu ekskurziju. Program je intenzivan i zahtevan, a visoka motivacija učesnika/ca za rad je važan kriterijum pri odabiru prijava.

Dosadašnje iskustvo govori da se za svaki trening prijavi mnogo više od 20 osoba, koliko je mesta u jednoj grupi. Imajte u vidu da se u procesu selekcije trenerski tim vodi različitim kriterijumima – jasna motivacija, ravnomerna geografska, polna, dobna, profesionalna zastupljenost. Stoga popunite vašu prijavu pažljivo i odgovorite na sva pitanja.

Ne postoji gornja starosna granica – podjednako su dobrodošle da se za trening prijave sve osobe starije od 21 godine.


Tehničke i logističke informacije:

Trening će biti održan u Crnoj Gori, u Ulcinju, u hotelu Dvori Balšića i Palata Venecija, od  14-24.10. 2016.

Za sve učesnike/ce će biti obezbeđen smeštaj u dvokrevetnim sobama, sa doručkom, ručkom i večerom. Troškove smeštaja, hrane, puta i potrebnih materijala za rad pokriva organizator. Prilikom odabira načina putovanja molimo vas da birate najekonomičnije vidove transporta jer nećemo biti u mogućnosti da pokrijemo troškove putovanja avionom i taksijem, niti automobilom ukoliko njime putuju manje od dve osobe.

14. oktobar/listopad je dan za dolazak u Ulcinj. 24. oktobar/listopad je dan za odlazak.

Radna satnica:

09:30 – 13:00 Prepodnevna radionica (sa pauzom od 20 minuta)

13:00 – 16:30 Pauza za ručak i odmor

16:30 – 20:00 Popodnevna radionica (sa pauzom od 20 minuta)

Princip prijavljivanja:

Ukoliko želite da učestvujete u ovom programu, molimo  vas da popunite priloženi

upitnik koji možete naći ovdje,

najkasnije do 19. septembra/rujna 2016. godine.

Ukoliko u roku od dva dana ne dobijete e-mail sa potvrdom da je vaša prijava primljena, molimo vas da nam je prosledite ponovo ili nas kontaktirate na cna.treninzi@nenasilje.org.

Zbog velikog broja prijava koje nam redovno stižu, nismo u mogućnosti pozvati sve zainteresovane, već moramo raditi odabir pristiglih prijava. Biće odabrano 20 prijava. O ishodu vaše prijave obavestićemo vas do 30. septembra/rujna 2016.

Molimo  vas da priloženi upitnik iscrpno popunite jer nam je on glavni izvor u procesu odlučivanja i odabira aplikacija.

Dodatne logističke informacije prosledićemo vam nakon odabira prijava.

Srdačno,

Trenerski tim

Adnan Hasanbegović, CNA Sarajevo

Albulena Karaga, Прва детска амбасада во светот Меѓаши, Skopje

Davorka Turk, CNA Sarajevo

Nedžad Horozović, CNA Beograd