Home [treninzi] 48h LeanLab – preduzetniki hackathon – Integrisana budu nost preko integracije migranata...

48h LeanLab – preduzetniki hackathon – Integrisana budu nost preko integracije migranata u Evropi

53
0

48hleanlabDogađaj pod nazivom 48h LeanLab, koji organizuje Impact Hub, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, sa početkom od 1. aprila u 17 časova trajaće 48 sati, zaključno sa 3. aprilom. 48h LeanLab kombinuje ’hackathon’metodologiju sa mentorstvom, design thinking metodologijom i core-competence veštinama, kako bi se osnažili biznis modeli i održivost rešenja kao odgovor na ciljeve ovogodišnjeg EU takmičenja u socijalnim inovacijama na temu izazova u migracijama sa kojima se suočava Evropa.

 

Ko može da učestvuje?

U dvodnevnom 48h LeanLab-u mogu da učestvuju timovi iz cele Srbije (od 2 do 4 učesnika po timu) sastavljeni od mladih (18 do 35 godina) – registrovana pravna lica, pojedinci ili neformalne grupe iz bilo kog sektora –koji su zainteresovani za rešavanje izazova sa kojima se suočavaju izbeglice i migranti, za osmišljavanje predloga prakse i inkluzivnih rešenja, za uvažavanje različitosti kroz uvođenje socijalnih inovacija i principa preduzetništva. Timovi mogu da:

  • Dobiju 48-časovni pristup raznovrsnoj i intenzivnoj pomoći u pripremi inovativnih, preduzetničkih poduhvata i direktnu pomoću apliciranju za ovogodišnje Evropsko takmičenje u socijalnim inovacijama “Integrated Futures”(http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition)
  • Ostvare priliku za mini-inkubaciju u Impact Hub-u kroz međunarodnu podršku razvoju preduzetništva, rezervisanu samo za ograničen broj odabranih inovativnih preduzetničkih ideja za prototipe koji pokazuju potencijal za tržišnu održ

Svi koji su zainteresovani za podršku Impact Hub-a u okviru ovogodišnjeg Evropskog takmičenja u socijalnim inovacijama EU mogu da saznaju više tokom dvodnevnog 48h LeanLab-a u Beogradu (za više informacija pročitajte ovde) kao i na Facebook stranici Impact Hub Belgrade.

Broj mesta je ograničen, aplicirajte što pre, a najkasnije do kraja dana 29.03!

Dodatne informacije o EU Social Innovation Competition 2016 ‘Integrated Futures”:

Pokrenuto je Evropsko takmičenje socijalnih inovacija za 2016. godinu, usmereno na prijem i integraciju izbeglica i migranata u Evropi.

Organizatori takmičenja ove godine tragaju za kreativnim pristupima kojima se ostvaruje potencijal koji nose izbeglice i migranti, kojima im se omogućuje da doprinesu društvenom, kulturnom i političkom životu zemalja domaćina. Sa temom „Integrisane budućnosti“, takmičenje je usmereno na pronalaženje inovacija u proizvodima, tehnologijama, uslugama i modelima, uključujući, ali ne i ograničeno na ideje u vezi sa:

     •         Obrazovanjem i razvojem veština

     •         Zapošljavanjem i preduzetništvom

     •         Pristupom odgovarajućim uslugama smeštaja i zdravstvene zaštite

     •         Bezbednošću i ljudskim pravima

     •         Kohezijom zajednice i kulturnom raznolikošću

Takmičenjeje otvoreno za pojedince, grupe i organizacije iz čitave Evropske unije i zemalja koje učestvuju u programu Evropski horizont 2020. Naročito se podstiču prijave koje nose izbeglice i migranti ili koje su kreirane zajedno sa izbeglicama i migrantima.

Najinovativnije ideje biće pretvorene u prave projekte i dobiće šansu da ostvare održivi uticaj. Trideset najperspektivnijih prijava ući će u polufinale i biće pozvano na akademiju mentorstva u oblasti socijalnih inovacija koja se održava u julu u Berlinu, sa ciljem da se ideje unaprede.

Najbolja tri rešenja će primiti nagrade od 50.000 evra na ceremoniji dodele koja se održava u Briselu u oktobru 2016. godine.

Takmičenje traži inspirišuće ideje, velike i male, od ljudi iz čitave Evrope. Prijave su otvorene do petka, 8. aprila 2016. godine u 12:00 časova po centralnoevropskom vremenu.

Više informacija potražite na ec.europa.eu

Kontakt: Pavle Krivokuća – 011 408 2550 – belgrade@impacthub.net