POZIV ZA ORGANIZATORE MEĐUNARODNIH VOLONTERSKIH RADNIH KAMPOVA U SRBIJI OVOG LETA!

0
SHARE

smestaj malaAko želite da organizujete kamp ovog leta, javite nam se što pre da zajedno razradimo ideju i pripremimo vašu prijavu za kamp do 20. februara 2014. godine!

U ovakvom poduhvatu, kao što je organizacija međunarodnog volonterskog kampa, možete se služiti brošurom koju smo izdali baš tim povodom. Štampano izdanje možete dobiti kod nas u kancelariji ili preuzeti elektronsku verziju ovde.

Prva stvar koju treba da uradite je da definišete cilj, odnosno temu, koji će se realizovati kroz projekat volonterskog kampa, tj. konkretnog posla. Koji je razlog zbog kojeg pravite kamp?

Šta može da bude tema kampa?
Kampovi su tematski veoma različiti: Da li imate neiskorišćeni objekat koja može da se uredi i da mu se vrati prava funkcija i da se koristi za socijalne svrhe? U vašem komšiluku postoji park koji bi mogao da postane igralište? Obale reka ili jezera mogu da se očiste od otpada i postanu omiljena izletišta? Da li organizujete kulturni događaj i trebaju vam volonteri za pripremu ili podršku? Lokalne škole ili obdaništa trebaju da se okreče i urede? Sve ovo može biti tema volonterskih kampova.

Ukoliko imate ideju za realizaciju nekog programa, možete nas kontaktirati i pomoći ćemo vam:

– u pripremi opisa kampa i pomoći oko apliciranja za sredstva za realizaciju kampa;
– savetima o projektu, logistici (hrana, smeštaj i materijali);
– predstaviti vaš kamp, kroz partnerstva u međunarodnim mrežama, ali i u zemlji;
– prikupiti prijave volontera i pobrinuti se da budu pravilno informisani pre dolaska;
– obučiti lidere kampa koji će se brinuti o grupi volontera. 

Lokacija i smeštaj?

Lokacija kampa treba da bude dostupna u pogledu javnog prevoza (ili možete organizovati prevoz za učesnike do najbliže linije javnog prevoza). Smeštaj volontera bi najbolje bilo da nije previše udaljen od mesta rada ili barem lako dostupan prevozom. Volonteri treba da imaju kuhinja i najmanje dva kupatila sa tuš kabinom, toalete, lavabo. Jednostavnije i ekonomski isplatljivije je korišćenje sale ili učionice u školama i/ili javnim prostorima uopšte. Bilo koje drugo rešenje koje zadovoljava minimalne zahteve je dobrodošlo.
Priprema hrane može biti poverena volonterima, ili je neko može pripremati za volontere. Ketering služba može biti rešenje, ali volonteri koji se u kuhinji smenjuju u pripremanju hrane je veoma važno za interkulturalne razmene.


Podsetnik: za logistiku
1. Ima li dovoljno kreveta za volontere sa dušecima? Pored toga moguće je spavati i na strunjačama ili podmetačima, uz vreće za spavanje.
2. Da li postoji prostor da se koristi za pripremanje hrane (kuhinja) i/ili trpezarija?
3. Da li postoji pribor za pripremanje i služenje hrane?
4. Da li postoji dovoljno tuševa i kupatila? (Odnos od najmanje 1 do 5)
5. Da li postoji kutija za prvu pomoć?
6. Da li postoji bar jedan zajednički prostor koji se razlikuje od mesta za spavanje? (Za grupne sastanke ili jednostavno za razonodu).

 
Dužina trajanja kampova i datumi?
Kamp ne bi trebalo da traje manje 
od 10 dana i ne više od dvadeset jedan. Idealno trajanje kampa je dve nedelje, sa početkom i krajem od subote do subote, volonteri imaju pravo na najmanje jedan dan tokom nedelje, kada je poželjno da se napravi odmor od posla i svakodnevnog života.
Najbolji period je od 10. jula do 15. septembra. Van ovih datuma mogu da postoje teškoće u popunjavanju broja učesnika. Maj i
 jun su meseci kada veliki broj potencijalnih učesnika i dalje studira ili ide u školu, jesenji meseci su bolji, ali tada vreme može biti promenjivo.
 
Koliko volontera?
Ne manje od 6 i ne više od 20. Idealne grupe su od 12 do 15. Takođe, treba uračunati i one odgovorne za vođenje grupe volontera, tzv. kamp lidere, koji žive sa grupom.
 
Rad?
Svaka aktivnost koja u ime lokalne zajednice, odnosno javnih prostora  (zaštićena dobra, umetnički ili kulturni događaji) može biti osnovna tema posla. Cilj svakog kampa je rešavanje neke potrebe ili problema koji je prepoznat u lokalnoj zajednici a smatra se da se na ovaj način može rešiti. Tema kampa ne može da bude bilo koja profitna aktivnost. Volonteri svojim radom pomažu a nisu jeftina radna snaga, niti mogu zameniti zaposlene osobe. Rad treba da bude oko 25/30 sati nedeljno. 
 

Lokalna zajednica i lokalni partneri?
Da li postoji grupa mladih ljudi i/ili lokalnih partner koji mogu da prate aktivnosti na lokalnom nivou?
Lokalna zajednica treba uvek da bude obaveštena o dolasku volontera na kamp. Organizovanje slobodnog vremena za volontere nije obavezno, ali ukoliko to radite potrudite se predstavite različite interesantne stvari iz vaše okoline. Međutim, organizovanje slobodnog vremena volonterima može da ima pozitivan efekat.
Ako imate na raspolaganju osobu koja će biti zadužena za koordinaciju i organizovanje rada neophodno je da ta osoba ima prethodna iskustva sa međunarodnih kampova ili da učestvuje na obuci za kamp lidere koji organizujemo tokom maja. Ako ne, takovu osobu/e ćemo vam poslati mi.
 
Učesnici?
Učesnici će doći iz svih krajeva sveta (mogu da uključe i određeni broj volontera iz Srbije) i uopšteno neće biti više od 2 volontera iz iste zemlje. Jezik na svim kampovima je engleski. Verovatno će biti više učesnika ženskog pola, iz iskustva. Prosečna starost je između 21-24 godine, ali imajte na umu da su kampovi otvoreni za sve punoletne osobe, pa se mogu očekivati i učesnici stariji od 40 i više godina. Ne postoji odabir volontera, Mladi istraživači Srbije se zalažu za inkluzivnost i jednak tretman pa tako želimo da damo priliku svima koji žele učestvovati na kampu. Volonteri nisu uvek savršeni. Imajte na umu da Mladi istraživači Srbije, u okviru međunarodnih mreža, ali i u Srbiji promovišu uključivanje ljudi sa hendikepom ili intelektualnim teškoćama. Ukoliko želite da prihvatite takve učesnike slobodno nas kontaktirajte.

 
Koliko novca je potrebno da se organizuje kamp?
Mladi istraživači Srbije ne traže od organizatora kampa nikakvu nadoknadu za organizaciju kampa. Naše aktivnosti oko promocije kampa u inostranstvu, prikupljanja prijava, promovisanja kampa u zemlji, organizacije i obuke kamp lidera su, za vas, potpuno besplatni. Ukoliko postoji mogućnost možete da pokrijete troškove prevoza za kamp lidere. Ukoliko vam je potrebna pomoć oko pronalaženja sredstava za organizaciju kampa, možemo vas u tome podržati. Kampovi nemaju fiksnu cenu, procena troškova za dvonedeljni kamp uz 15 učesnika ide od 500 evra naviše, u zavisnosti od raspoloživog smeštaja i potrebnog materijala za rad.
 
Partnerstvo sa MIS-VSS
Mladi istraživači Srbije NE finansiraju organizovanje kampova u Srbiji, za organizovanje vašeg kampa dužni ste da sami obezbedite sredstva.
 
Naše partnerstvo odlikuje se u sledećem:
-promovišemo međunarodni volonterski kamp i  i predstavljamo ga inostranim partnerima;
-obavljamo prijem inostranih volontera; informišemo ih o uslovima smeštaja i ishrane, o opisu i obimu posla i opštim uslovima kampa i njihovim obavezama na kampu i o bilo kojim značajnim promenama u najkraćem roku;
-pišemo informativni paket o projektu i šaljemo najkasnije 3 nedelje pre kampa;
-šaljemo volonterovoj organizaciji u inostranstvu pozivno pismo, ukoliko volonteru treba viza;
-realizujemo obuku koordinatora kampa;
-obezbeđujemo dodatnu podršku volonterima sa smanjenim mogućnostima (dostupnost programa, obučenost koordinatora);
-obavljamo koordinaciju u sprovođenju projektnih aktivnosti – obezbeđujemo dva obučena koordinatora kampa;
-doprinesimo promociji kampa i lokalnog organizatora u lokalnim i nacionalnim medijima;
-preuzimamo obavezu evidencije prijava i ugovora sa volonterima, izdavanja potvrda o volontiranju, kao i vođenja evidencije i izveštavanja o programu volontiranja, poštujući pravilnike Zakona o volontiranju Republike Srbije.
-sprovedimo evaluaciju sa volonterima i lokalnim organizatorom po završetku kampa.
 
Vaše obaveze su sledeće:
-da obezbedite odgovarajući plan rada kao i plan njegovog izvođenja;
-da obezbedite dobro osmišljen posao koji se može završiti za predviđeno vreme kampa i predviđen broj volontera;
-da pripremite lokalnu zajednicu u kojoj se održava kamp na dolazak međunarodnih volontera i na svrhu njihovog dolaska;
-da ne primate međunarodne volontere direktno, već da ih upućujete na nas, kako bi se osigurala adekvatna priprema i evidencija volontera u nacionalnom volonterskom servisu u njegovoj/njenoj zemlji;
-ukoliko je potreban specifičan profil volontera i traži se motivaciono pismo, da nam objasnite jasno zašto želite da odbijete nekog volontera, i to u najkraćem roku;
-da učestvujete u pripremi informativnog paketa koji se šalje volonterima najkasnije 3 nedelje pre kampa;
-da organizujete smeštaj (uključujući upotrebu kuhinje i kupatila) i ishranu volontera; od volontera se ne očekuje da doprinose novcem za ishranu i smeštaj na kampu;
-da obezbedite materijal i oruđe za rad, te prevoz do mesta rada, ukoliko je to potrebno;
-da obezbedite odgovarajuću obuku i pripreme, kako bi volonteri na najbolji način ispunili dogovorene zadatke, kao i angažuje stručna lica koja će ih obučiti za realizaciju specijalizovanih zadataka;
-da primenjujete znanja i principe rada u međunarodnoj grupi, kao što su opisane u Priručniku.
-da obezbedite uslove za punu zdravstvenu i materijalnu bezbednost učesnika, kako na radnom mestu, tako i u slobodno vreme, pri čemu se pod materijalnom bezbednošću podrazumeva da obezbedite prostoriju pod ključem gde volonteri mogu da ostave vredne stvari, a pod zdravstvenom odgovarajuće uslove smeštaja i ishrane i bezbednost na radu uz adekvatnu zaštitu;
-da obezvedite pripremu volontera koja uključuje zdravstveno-bezbednosne instrukcije koje se tiču posla, smeštaja, slobodnog vremena i prevoza (ukoliko ga ima),  i procedure u slučaju nesreća;
-da organizujete ekskurziju za učesnike volonterskog kampa;
-da se vodite principima ekološke održivosti, preporučenim od strane MIS-VSS (paket ćete dobiti posšto definišemo kamp);
-da pri promociji kampa jasno naglasite partnerstvo sa nama;
-da učestvujete u evaluaciji kampa sa nama, po završetku kampa.
 
Rokovi i način prijavljivanja kampa?
Najkasnije do 20. februara potrebno je da definišete:
1. Mesto održavanja kampa
2. Tačan datum kampa
3. Broj volontera
4. Opis udruženja i projekta u 10-15 redova na engleskom jeziku. Uputstvo ovde.
 
Do 15. marta potrebno je potpisati sporazum između organizatora kampa i Mladih istraživača Srbije, nakon čega će krenuti prijavljivanje volontera. Sporazum ćemo vam poslati pošto definišemo prethodno.
 
Opis mora da bude koncizan, da u nekoliko rečenica, i što sažetije, predstavi rad i planirane aktivnosti  na kampu. Treba da bude relativno precizan (dok će za detaljnije informacije biti mesta u detaljnim informacijama o kampu (infosheet), koji je potrebno spremiti najkasnije dva meseca pre početka kampa). Informacija mora da bude tačna, odnosno da verodostojno opiše aktivnosti i sadržaje planiranog kampa – trudite se da izbegnete bilo kakve spekulacije, koje, ako se ne ostvare, mogu izazvati razočaranje kod volontera kad dođu na kamp.
 
IMAJTE NA UMU DA JE CILJ KRATKOG OPISA KAMPA DA PRIVUČE VOLONTERE DA SE PRIJAVE NA TAJ KAMP. TAKOĐE, INFORMACIJA NE SME DA VOLONTERU DA POGREŠNU PREDSTAVU O KAMPU.
 
Obično je veliki problem za organizatora/kamp lidera da u nekoliko rečenica sažme sve informacije koje se tiču kampa, ali je neophodno biti kratak i jasan. Osim toga, kako većina naših partnera prevodi kampove na jezik svoje zemlje, odnosno za svoje brošure pravi uži izbor (od više hiljada kampova koji se nađu u ponudi svake godine, obično se izabere samo nekoliko stotina najinteresantnijih), poželjno je da se osim kratkog opisa dostave i dodatne informacije koje će nam pomoći da kamp što bolje (verodostojnije) predstavimo našim partnerima na bilateralnim sastancima. 
 
AKO IMATE PROBLEM DA OPIS NAPIŠETE NA ENGLESKOM, POTRUDITE SE DA BUDE NAPISAN DOBRO NA SRPSKOM, A ZA PREVOD ĆEMO SE POBRINUTI MI.