Tribina “Mitrovdanski ustav- Novembar 2006. godine”

0
SHARE

 

Centar za kulturnu dekontaminaciju i Omladinska grupa Helsinškog odbora za Ijudska prava vas pozivaju na: Tribinu “Mitrovdanski ustav- Novembar 2006. godine”

 

 

 

Učesnici:

  • Vesna Rakić- Vodinelić, Pravni fakultet Univerziteta Union
  • Milan Antonijević, Komitet pravnika za ljudska prava- YUCOM
  • Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Moderator:

Tara Tepavac, Centar za kulturnu dekontaminaciju

 

Projekat Ustav u 10 slika pokrenut je da bi se građanima, a pre svega mladima kao budućim nosiocima društvenih promena u Srbiji, približio značaj poznavanja i razumevanja ustavnih kategorija, kao i način na koji su koncepti ljudskih prava regulisani Ustavom Republike Srbije, kako bi im pomogli da na što bolji način prepoznaju prava i dužnosti koje nosi institucija građanina u jednom razvijenom društenom poretku. Društvo u kome aktivnu ulogu preuzimaju pojedinci i grupe sa setom znanja i veština, direktno utiče na organe vlasti da poštuju opšte važeće norme koje sadrže garanciju ljudskih prava i sloboda.

 

U okviru projekta će tokom maja meseca u Centru za kulturnu dekontaminaciju biti organizovan ciklus od 3 tribine na kojima će se obraditi sledeće tematske celine:

 

  • 14. maj 2013 Ustav i ljudska prava
  • 21. maj 2013 Mitrovdanski Ustav – Novembar 2006
  • 27. maj 2013 Stav za Ustav – kontinuitet ili promena? / Ustav -zakoni – praksa

 

Takođe, u okviru prve tribine otvorena je izložba karikatura Predraga Koraksića Corax-a inspirisanih Ustavom Republike Srbije koje na provokativan način ilustruju i prate tematiku projekta, a svojom duhovitošću dopiru i do najširih slojeva javnosti i skreću pažnju na aktivnosti u okviru projekta.

 

Cilj ovog projekta je da se publici na kritički način prikaže značaj prava garantovanih ustavom i zakonom i pozicija Srbije u odnosu na uobičajnu praksu u pogledu ustavnih kategorija i institucija u Evropskoj uniji. Iniciranjem debate u široj javnosti o proizvoljnim interpretacijama članova Ustava Republike Srbije kroz seriju diskusija građani, a pre svega mladi, podstiču se na razvoj kritičkog pristupa informacijama koje im se plasiraju kroz medije i na aktivno formiranje sopstvenog stava, čime se preventivno deluje protiv diskriminacije i smanjuje podložnost građana manipulacijama