Fotografijom protiv realnosti

0
SHARE

U Beogradu živi preko 300 studenata sa hendikepom i oko 250 hiljada osoba sa invaliditetom – veliki deo populacije koji retko srećemo na ulici, u bioskopima ili prodavnicama jer se retko gde usuđuju da krenu sami. U pogledu arhitektonske i sadržajne dostupnosti, ni za jedan fakultet niti visoku školu se ne može reći da je u potpusnosti prilagođena za korišćenje od strane osoba sa invaliditetom.

U prostorijama Inex filma danas je postavljena izložba čiji je cilj podizanje svesti o problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju mlade osobe sa invaliditetom. Sama izložba je deo projekta “Fotografijom protiv realnosti” koji sprovodi nevladina organizacija Inicijativa za društvenu odgovornost u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta.

 

U Srbiji su godinama problemi osoba sa invaliditetom bili zanemarivani, a osobe koje su imale neku vrstu invaliditeta su dugo živele na marginama društvenog života. Inicijativa za društvenu odgovornost želi da doprinese podizanju svesti zajednice o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom i afirmisanju njihovih sposobnosti, potencijala i ličnosti.“, rekla je Milena Đilas, direktorka nevladine organizacije Inicijativa za društvenu odgovornost. „U toku realizacije projekta značajnu stručnu pomoć smo dobili od organizacija koje se bave pravima osoba sa invaliditetom, a posebno od Centra za razvoj inkluzivnog društva, Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda i Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, kao i od ekipe Inex filma, koja nam je izašla u susret za obezbeđivanje prostora za izložbu.“.

Tokom projekta „Fotografijom protiv realnosti“, članovi i volonteri IDO održali su 4 ulične akcije u raznim delovima Beograda, tokom kojih su sugrađanima delili bedževe i brošure u kojima je ovaj problem detaljno predstavljen. Na fotografijama izloženim u prostorijama Inex filma prikazane su situacije iz svakodnevnog života koje osobama sa invaliditetom predstavljaju prepreku – stepenici, uski trotoari, loša zvučna signalizacija na semaforima.

Iako se situacija poslednjih godina menja na bolje, javlja se potreba da se što više radi na podizanju svesti o potrebi stvaranja pristupačne životne sredine, uključujući sve segmente života.