Volontiranje na 2 GEEK WEEKs

0
SHARE

Omladinska zona je, nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija. Osnovana 2011. godine, i smeštena u Pančevu. Bavi se neformalnom edukacijom, povećanjem građanskog i omladinskog aktivizma, unapređenjem kvaliteta života građana a naročito mladih, omogućavanjem bolje komunikacije građana i njihovih izabranih predstavnika, pružanjem informacionih i stručnih usluga mladima, promovisanjem omladinskih ideja, zaštitom životne sredine, i poboljšanjem imidža zajednice.

O PROJEKTU:
TWO GEEK WEEKS predstavlja niz aktivnosti popularizacije nauke koje će se sprovesti od 15. do 28. oktobra u osnovnim školama u Pančevu. U svakoj školi, u odeljenjima četvrtog razreda, naši timovi izvešće javne časove iz oblasti fizike, hemije i matematike, na kojima će se osnovcima, na praktičan način i primereno njihovom uzrastu, približili ove prirodne nauke, ublažiti i odagnati strahovi i povećati interesovanja. Časovi su sačinjeni od niza matematičkih igara, odnosno zanimljivih i sigurnih naučnih eksperimenata, kojima će se plastično objasnili prirodni zakoni (od Njutnove mehanike preko gasnih zakona do hemijske kinetike) i koji će biti dovoljno atraktivni da u potpunosti privuku dečju pažnju.
Subotom i nedeljom (20., 21., 27. i 28. oktobar) će se, kao neradnim danima, održavati GEEK WEEKend Festival u Aviv Parku u Pančevu gde bi svi zainteresovani građani mogli da učestvuju u rešavanju problema, izvođenju eksperimenata i testiranju prirodnih zakona u okviru neke od izloženih postavki. “Igranje nauke” za vreme ova dva vikenda ima za cilj promenu navika u provođenju slobodnog vremena, odnosno navođenje dece da samostalno i na sopstvenu inicijativu u budućnosti kroz male eksperimente testiraju prirodne zakone. Osim interaktivnog programa koji će biti realizovan u produkciji 2 GEEK WEEK-a na festivalu će biti prisutne i postavke odabrane na međunarodnom konkursu a po unapred definisanim kriterijumima.

ŠTA ĆETE RADITI?
Pomagaćete u anketiranju osnovaca početkom oktobra i krajem januara.
Pomagaćete u organizaciji i realizaciji javnih časova promocije nauke u osnovnim školama u Pančevu (volontiraćete najmanje dva sata dnevno).
Pomagaćete u realizaciji javnih događaja 2 GEEK WEEKends festivala (volontiraćete najmanje 4 sata dnevno).

KAKVI VOLONTERI/KE NAM TREBAJU?
Potrebne veštine: Motivisanost, odgovornost, komunikativnost, timska orijentisanost, fleksibilnost.
Aktivni na društvenim mrežama.
Između 15 i 25 godina.
Da žive u Pančevu.

ŠTA DOBIJATE ZA UZVRAT?
Iskustvo u radu sa mladima.
Usavršavanje organizacionih veština.
Fleksibilan volonterski angažman.
Pismo preporuke od strane organizatora projekta.

KAKO I DO KADA SE PRIJAVITI?
Vašu prijavu možete popuniti na: http:// 2geekweeks.wufoo.com/forms/prijavni-formular-volontiranje-na-2-geek-weeks/
Rok za prijave je 23. septembar do ponoći.