Konkurs za dodelu finansijskih sredstava OCD – Kancelarija Poverenice za zaštitu ravnopravnosti

0
SHARE

Predmet Konkursa je dodela 3.000.000,00 (tri miliona) dinara organizacijama civilnog društva u cilju realizacije situacionog testiranja u slučajevima diskriminacije, u skladu sa članom 46. stav 3. Zakona o zabrani diskriminacije.

 

Iznos sredstava za koji može konkurisati jedna organizacija civilnog društva ne može biti veći od 150.000,00 dinara (sto pedeset hiljada dinara), a izabrano može biti ne više od 20 organizacija civilnog društva.

Pravo učešća na Konkursu imaju organizacije civilnog društva čiji je pravni položaj uređen Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 59/09 i 99/11-dr. zakoni), koje su upisane u Registar Agencije za privredne registre i koje deluju na području Republike Srbije. Takođe, potrebno je da se u okviru ciljeva definisanih statutom organizacije bave zaštitom ljudskih prava i sprečavanjem diskriminacije po nekom od sledećih osnova:

  • pol, rodni identitet, seksualna orijentacija;
  • invaliditet i zdravstveno stanje;
  • godine starosti;
  • nacionalna pripadnost i etničko poreklo i
  • druga stvarna ili pretpostavljena lična svojstva.

Rok za podnošenje prijava je produžen do 7. septembra 2012. godine.

Tekst konkursa

Obrazac prijave na konkurs