POVERENIK POKRENUO SAJT ZA SREDNJOŠKOLCE

0
SHARE

Sajt pod nazivom Imaš pravo da znaš, dostupan na adresama www.pravodaznas.rs i www.pravodaznam.rs namenjen je edukaciji srednjoškolaca u Srbiji na temu slobodnog pristupa informacijama, a Poverenik ga je pokrenuo u okviru projekta „Jačanje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama” koji je sproveo u saradnji sa  Razvojnim programom Ujedinjenih Nacija (UNDP), a finansirala ga je Vlada Kraljevine Norveške.

 

Dosadašnje edukativne aktivnosti Poverenika imale su za ciljne grupe pretežno državnih organe, stručnjake, kao i sveukupnu javnost, ali je ovo prva aktivnost koja se direktno obraća mladima sa temom slobodnog pristupa informacijama, i to preko vizuelno atraktivnog sajta, sa tekstom prilagođenim uzrastu ciljane populacije.

Poverenik smatra srednjoškolsku populaciju, pogotovo starije srednjoškolce – one u 3. i 4. razredima -važnom ciljnom grupom imajući u vidu da se približavaju godištu koje im omogućava da budu glasači, kao i da je pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja dostupno svima, uključujući i maloletne građane. Podizanje svesti o slobodnom pristupu među ovom populacijom tako direktno doprinosi kulturi odgovornosti vlasti i demokratskom društvu.

Radi promocije sajta među srednjoškolcima, Poverenik će poslati promotivne postere koji upućuju na sajt na oko 600 adresa srednjih škola u celoj Srbiji.