Home [akcija] Apel na zaštitu mladih u medijima

Apel na zaštitu mladih u medijima

40
0

 

Krovna Organizacija Mladih Srbije primećuje da je 18.08.2012. godine, na web sajtu Kurir-a, objavljena vest, autorke Marije Veličković, u kojoj se iznose privatni podaci i fotografije mladića koji je nedavno počinio suicid. Tekst je takođe istog dana prenet i na sajtu Telegrafa. Mi, kao organizacja koja predstavlja mlade u Republici Srbiji, najoštrije osuđujemo ovakav vid senzacionalističkog novinarstva kojim se grubo krši pravo na privatnost porodice i prijatelja ovog mladića.

 

Apelujemo ovom prilikom na sve predstavnike/ce medija da se pridržavaju Kodeksa novinara Srbije, te da na najprofesionalniji način obavljaju svoj posao, vodeći računa da ni na koji način ne povrede privatnost žrtava, maloletnika, njihovih porodica i prijatelja.

Primećujemo da su ovim člankom prekršene sledeće odredbe Kodeksa novinara Srbije:

Odeljak 3 – Odgovornost novinara, tačka 5. “Novinar je dužan da poštuje i štiti prava i dostojanstvo dece, žrtava zločina, osoba sa hendikepom i drugih ugroženih grupa.”

Odeljak 6 – Poštovanje privatnosti, tačka 1. “Novinar poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše. Pravo na privatnost je suženo kada je reč o javnim ličnostima, a posebno nosiocima javnih funkcija.” gde se još u smernicama navodi i sledeće: Prilikom izveštavanja o nesrećama i krivičnim delima, nije dozvoljeno objavljivanje imena i fotografija žrtava i počinilaca koje ih jasno identifikuju. Takođe, nije dozvoljeno ni objavljivanje bilo kakvih podataka koji bi indirektno mogli da otkriju identitet bilo žrtve, bilo počinioca, pre nego što nadležni organ to zvanično saopšti.”

Odeljak 6 – Poštovanje privatnosti, tačka 4. “Novinar je obavezan da osigura da dete ne bude ugroženo ili izloženo riziku zbog objavljivanja njegovog imena, fotografije ili snimka sa njegovim likom, kućom, zajednicom u kojoj živi ili prepoznatljivom okolinom.” gde se još u smernicama navodi i sledeće: Predstavnici državnih i javnih institucija koje se bave zaštitom dece ponekad nisu svesni uticaja medija i načina njihovog rada. Podaci koje zbog toga pružaju novinarima često podrazumevaju otkrivanje identiteta maloletnika. Novinar ne sme da zloupotrebi njihovu dobronamernost ili neznanje. Informacije dobijene od lekara, socijalnih radnika, vaspitača, i tako dalje, a koje direktno ili indirektno upućuju na identitet maloletnika, ne smeju da budu objavljene.”

 

Apelujemo na sva udruženja novinara kao, asocijacije medijskih fotografa, kao i na medije da reaguju na ovakve slučajeve i da u budućnosti ne dopuste njihovo ponavljanje.

Zahtevamo da odgovorni u Kuriru i Telegrafu preuzmu odgovornost za svoje postupke, te da se članak na odgovarajući način izmeni uz napomenu odgovarajuće ispravke i izvinjenja. Takođe zahtevamo od nadležnih organa vlasti da dodatno preispitaju ovaj i slične slučajeve objavljivanja identiteta maloletnika u medijima.

 

 

Upravni odbor KOMS-a