Home [konkursi] Konkurs za izradu plakata povodom 18. oktobra 2012. godine, Evropskog...

Konkurs za izradu plakata povodom 18. oktobra 2012. godine, Evropskog dana za borbu protiv trgovine ljudima „Ono što Srbija ne vidi”

72
0

Svrha konkursa jeste podizanje svesti o postojećim oblicima trgovine ljudima u Srbiji, kako bi se privukla pažnja javnosti i prenela poruka da i u našoj zemlji postoji veliki problem trgovine ljudima. Trgovina ljudima jeste problem svetskih razmera koji pogaña zemlje koje prolaze kroz procese tranzicije. Ovaj vid organizovanog kriminala nije ograničen samo na jednu zemlju.

Svakog dana u svetu izmeñu 800 hiljada i dva miliona žena i dece, ali i muškaraca, postaju žrtve trgovine ljudima. U Srbiji ne postoji dovoljna informisanost o tome da ovaj problem postoji i kod nas, da se i naša zemlja nalazi u tom lancu organizovanog kriminala. Dominantan tip eksploatacije, koji pogaña našu zemlju, jeste seksualna eksploatacija (a žrtve su osobe ženskog pola, često maloletne). Nekada su žrtve bile državljanke Ukrajine ili drugih zemalja Istočne Evrope, ali je danas sve veći broj devojaka iz Srbije koje su eksploatisane u zemlji i inostranstvu. Novi trend je i radna eksploatacija, gde dominiraju žrtve muškog pola i to punoletni muškarci koji su primorani na rad i teške fizičke poslove, a u približno jednakom broju zastupljena je i prinuda na prosjačenje (deca koja žive ili rade na ulici, prisiljavaju se na prosjačenje i vršenje krivičnih dela). U jednakom broju su identifikovani slučajevi i trgovine radi usvojenja i trgovine ljudskim organima. Nije zanemarljiv ni broj slučajeva trgovine radi sklapanja braka (on se po učestalosti pojavljuje posle inače najčešćih tipova eksploatacije: seksualne, radne i prinude na prosjačenje), a zabrinjava i sve veći porast broja dece žrtava trgovine ljudima koja čine više od polovine ukupnog broja žrtava. Činjenica je da ljudi u našoj zemlji nisu dovoljno upoznati sa opasnostima koje vrebaju iza atraktivnih ponuda za posao, a isto tako nemaju dovoljno informacija kako da izbegnu rizične situacije tokom putovanja u inostranstvo.

Cilj nam je da učesnici konkursa na najbolji način predstave „Ono što Srbija ne vidi“, da saznaju više o ovom problemu i da ga kroz svoje radove približe javnosti, da je nauče kako da prepozna sve vidove trgovine ljudima i da se društveno angažuje u borbi protiv ovog vida organizovanog kriminala.

Više o trgovini ljudima, situaciji u Srbiji i savetima za bezbedno putovanje u inostranstvo možete naći na sledećim linkovima:
http://www.mup.gov.rs/cms_lat/sadrzaj.nsf/trgovina-ljudima.h
http://www.mup.gov.rs/cms_cir/saveti.nsf/bezbedno-putovanje-inostranstvo.h
http://www.ungiftserbia.org/srp/

Vaši radovi mogu da obuhvataju jednu ili više od predloženih tema:
• Prosjačenje i deca koja žive ili rade na ulici
• seksualna eksploatacija,
• radna eksploatacija,
• trgovina decom,
• prinudno sklapanje brakova,
• prinuda na izvršenje krivičnih dela,
• rizici da postanete žtrva trgovine ljudima a vrebaju na
putovanjima u inostranstvo i oglasima za sutra.

Ko može da se prijavi:
Pozivaju se dizajneri i svi zainteresovani, talentovani srednjoškolci, studenti i profesionalci da ispolje svoju kreativnost učešćem
u izradi i dizajniraju plakata kojim će preneti poruku o problemu trgovine ljudima u Srbiji.

Konkurs je otvoren od 16.8.2012 do 21.9.2012. i prijave se mogu slati popunjavanjem onlajn formulara i prilaganjem radova
putem linka http://htsocialprotection.org/serbia/sr/konkurspoziv.html

Smernice i pravila
• Prilikom izrade plakata možete se koristiti bilo kojim grafičkim elementima, tipografijom, infografikom, ilustracijom,
simbolima i bojama. Možete uključiti i tekstualni natpis, slogan ili bilo koji element za koji smatrate da može doprineti
vašem radu i realizaciji ideje.
• Radove slati u TIFF formatu, rezolucije od 150dpi do 300 dpi, mode: 8Bits/channel
• Raditi u CMYK okruženju, realnih dimenzija 1,86m x 1,26m, font je opcioni,
• Naziv datoteke u formi – inicijali_br.predloga.tiff
• Realizovani radovi se primaju u skladu sa uslovima konkursa u okviru jedne ili više ponudjenih tema (do 5 radova
ukupno).
• Sadržaj rada ne sme da propagira rasnu, versku, nacionalnu ili bilo kakvu drugu diskriminaciju.

Proces selekcije
Žiri će napraviti uži izbor pristiglih radova, a od 1.oktobra radovi će biti postavljeni na facebook stranici GIZ SoSYEP/SPPHT,
kako bi i publika imala mogućnost da glasa za radove koji budu ušli u uži izbor.
Od 18.oktobra radovi će biti izloženi na Beogradskoj tvrñavi kada će se proglasiti i nagraditi najbolji radovi koje su izglasali:
• Predstavnici GIZ-a i Ministarstva unutrašnjih poslova
• Korisnici Facebook-a
• Deca koja žive ili rade na ulici, a korisnici su usluga Centra za integraciju mladih
Izložba će trajati do 31. oktobra 2012. godine.
Troškove štampanja radova koji će biti izloženi i same izložbe snosi organizator konkursa.
Komisija neće ocenjivati radove koji ne zadovoljavaju propisane tehničke karakteristike.

Nagrade:

Autori izloženih radova dobiće sertifikat o učešću na konkursu, a najboljima će biti dodeljene vredne nagrade, kao što su dva
putovanja metropole Evrope, unikatni odevni predmeti, roman “Izgubljene u magli” autora Vlade Arsića i GIZ poklon paket.
Radovi koji budu izloženi na Beogradskoj Tvrñavi biće promovisani i kroz brošuru.
Pitanja slati na sppht@giz.de , obavezno nasloviti e-mejl sa “Nagradni konkurs”.