Interkulturalna omladinska razmena “From spectators to actors: youth on stage for a cross-cultural and inclusive Europe” Rim

0
SHARE

noteInterkulturalna omladinska razmena “From spectators to actors: youth on stage for a cross-cultural and inclusive Europe” Rim, Italija 24.08. – 03.09. 2012.

Partnerske organizacije:

  • Volonterski centar Vojvodine – SCI Srbija, Novi Sad
  • Inclusione Sociala – SCI Italija, Rim
  • CVS Bugarska, Sofia
  • Center for Intercultural Dialogue (CID) Makedonia, Kumanovo
  • Utilapu, Budimpešta, Mađarska

Kratak opis razmene:

Razmena mladih “From spectators to actors: youth on stage for a crosscultural and inclusive Europe” će u Rimu okupiti 26 učesnika koji dolaze iz Italije, Mađarske, Bugarske, Makedonije i Srbije, којi će imati priliku da razgovaraju i saznaju više o multietničnosti, interkulturalnosti i socijalnoj inkluziji koji su veliki izazov za sve zemlje u evropskim društvima, kako za “stare” države članice, tako i za nove kao što su Mađarska  (član od 2004), Bugarska (član 2007) i posebno Makednija (trenutno kandidat za članstvo) i Srbija (ove godine postigla status kandidata).

Cilj razmene je da podstakne mlade da preuzmu ulogu u tim izazovima i da igraju aktivnu ulogu u izgradnji kros – kulturalnog i inkluzivnog evropskog društva.

Na razmeni akcenat će biti stavljen na romsku zajednicu u Italiji i Evropi.

U česnici će kroz razmenu učestvovati u uličnim performarsimastreet artinicijativama, aktivnostima sa decom u romskom kampu, i sve to će imati za cilj da se učesnici aktivno angažuju, i da svojim nastupima privuku pažnju lokalne zajednice u Rimu.

Krajni ishod projekta će biti  –Art festival– gde će deo u učešću imati i romski umetnici.

Učesnici će biti smešteni u Utopia City u Rimu. http://www.lacittadellutopia.it/

Ko može da se prijavi na razmenu:

Mlada osoba između 18 i 25 godina iz sa srpskim državljanstvom. Prednost pri izboru će imati mladi koji do sada nisu imali mogućnosti da učestvuju u sličnim programima, pripadnici manjinskih grupa, pripadnici marginalizovanih grupa, izbeglice, imigranti i oni koji do sada nisu imali prilike da putuju.

Iz svake zemlje učestvovaće grupa od 4 učesnika plus po jedan lider iz svake zemlje.

 

Finansijski aspekat učešća:

Putni troškovi učesnika će biti refundirani od strane organizatora iz Italije u iznosu od 70% za učesnike iz Srbije. Put do Rima i nazad će biti zajednički organizovan autobusom. Učesnici samio sebi pokrivaju troškove putovanja u iznosu od 30%, a ostatak će im biti refundiran u periodu od nekoliko meseci nakon razmene, kada se originalne karte pošalju organizatorima.

Učesnici iz Srbije plaćaju godišnju članarinu Volonterskom centru Vojvodine u iznosu od 3500 dinara, i to samo ukoliko budu izabrani za razmenu.

Učesnici su takođe dužni da sebi kupe putno zdravstveno osiguranje u trajanju razmene.

Dodatne informacije:

Pribor za prvu pomoć će biti obezbeđen, ali trebalo bi poneti lične lekove, koje mislite da bi vam mogli zatrebati.

Muzički instrumenti (recimo gitara i slično) su dobrodošli.

Pušenje biti dozvoljeno samo u delovima predviđenim za to.

Konzumiranje alkohola tokom razmene nije dozvoljeno.

Konzumacija bilo kakvih nelegalih supstanci je naravno zabranjen. 

Rok za prijavu

Potpuno ispunjen prijavni formular poslati lideru razmene Omeru Bronji na e mail adresu omerbronja@gmail.com

najkasnije do 05.08.2012. godine, prijave koje nisu potpuno ispunjene, poslate na bilo koji drugi e mail ili naknadno, neće se uzimati u razmatranje.

 

Dodatne informacije na 063 634 408