Učestvujte u istraživanju! Upitnik – Udruženja mladih i udruženja za mlade, njihov međusobni odnos i odnos sa jedinicama lokalne samouprave i Kancelarijama za mlade

0
SHARE

news3Kako bi se povećala reprezentativnost KOMS-a, ali i rešili problemi mladih na lokalu, omogućilo učestvovanje u kreiranju omladinskih politika na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou i uključivanje mladih u procese donošenja odluka, KOMS, uz podršku USAID-ovog Projekta održivog lokalnog razvoja, sprovodi program podrške umrežavanja omladinskih organizacija i organizacija za mlade na regionalnom i lokalnom nivou.

Do sada je, na temu regionalizacije KOMS-a održano 8 okruglih stolova u: Subotici, Vranju, Nišu, Užicu, Novom Pazaru, Novom Sadu, Kraljevu i Zrenjaninu na kojima su učestvovali predstavnici KOMS-a, organizacija članica, organizacija koje su potencijalne članice KOMS-a iz tih gradova i okoline, kao i drugi relevantni akteri (predstavnici lokalnih samouprava, neformalnih grupa i drugih organizacija civilnog društva).

 

 

Kako bismo imali uvid u dešavanja u vašoj lokalnoj zajednici i vašoj okolini, molimo vas da popunite upitnik koji predstavlja alat za istraživanje i analizu:

 

1. Problema mladih u Vašem gradu/opštini

2. Odnosa jedinice lokalne samouprave (JLS) prema problemima sa kojima se suočavaju mladi

3. Odnosa Kancelarija za mlade (ukoliko ne postoji KZM, odnos JLS) prema udruženjima mladih i za mlade

4. Saradnje i stepena umreženosti udruženja mladih i za mlade u Vašoj opštini i regionu

5. Uključenosti predstavnika udruženja mladih i za mlade (do 30 godina starosti) u procese donošenja odluka u Vašoj opštini u oblasti omladinske politike

 

Uporednom analizom odgovora pokušaćemo da dođemo do zaključaka o stanju u gradovima/opštinama u Srbiji po pitanju stvarnih mogućnosti udruženja za mlade i udruženja mladih na lokalu, stepena njihove saradnje i potencijala koji bi proizašli ili proilizale iz njihove umreženosti, njihovog odnosa i saradnje sa JLS i KZM i uključenosti mladih u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

 

Cilj ove analize jeste iznalaženja rešenja i preporuka za regionalizaciju KOMS-a, koja će biti predstavljena u Priručniku/brošuri za regionalizaciju KOMS-a.

 

Molimo vas da popunjen upitnik pošaljete najkasnije do utorka, 17. jula na office@koms.rs, a možete ga preuzeti ovde.