Home [njuz] Zahtev 117 organizacija civilnog društva političkim partijama

Zahtev 117 organizacija civilnog društva političkim partijama

125
0
117 organizacija civilnog društva uz podršku brojnih neformalnih grupa, kancelarija za mlade i velikog broja pojedinaca aktivnih u omladinskoj politici u Srbiji, izlazi sa sledećom

PLATFORMOM

Zahtevamo postojanje “sektora” za omladinu u nekom od budućih Ministarstava koje će se pridržavati Zakona o mladima i u skladu sa njim sprovoditi Nacionalnu strategiju za mlade i Akcioni plan koji su doneti u mandatu prethodnog saziva Vlade.

Sektor za omladinu ne sme da bude minimalizovan u budućem Ministarstvu, a budžetska izdvajanja za mlade ne smeju biti niža od dosadašnjih.

Buduće državno telo za mlade mora da ostane samostalna institucija koja će se sistematski i ozbiljno brinuti o mladima u Srbiji, i to kroz:

  • Zakon o mladima
  • Nacionalnu stragiju za mlade
  • Akcioni plan za mlade
  • Relevantan budžet za mlade ne manji od dosadašnjeg i transparentno trošenje tih sredstava
  • Procese donošenja odluka, uz primenu odgovarajućih modela aktivne participacije mladih (strukturirani dijalog, ko-menadžment)
  • podršku idejama, programima i projektima osmišljenim od strane mladih i za mlade.

Civilni sektor vrši pritisak da se radi na punoj primeni donetih propisa, nadzoru i kontroli primene propisa i da se svi budući akti koji se tiču mladih donose u skladu sa postojećim i uz konsultaciju sa mladima.

 

Platformu ispred organizacija civilnog društva potpisuje 117 organizacija civilnog društva.

 

Platformu ispred ________________ (ime političke partije) potpisuje _____________________

 

datum_____________

Ovde možete preuzeti dokument platforme i sa potpisom i pečatom ga poslati na glaszamlade@koms.rs