Home [stipendije] Stipendije za studije socijalnog rada

Stipendije za studije socijalnog rada

72
0

muzika2Fondacija solidarnosti Srbije obezbeđuje besplatne studije za desetoro dece na prvoj godini Departmana za socijalni rad na Fakultetu za medije i komunikacije.

Besplatne studije namenjene su deci koja su završila četvorogodišnje srednje obrazovanje i ispunjavaju jedan od sledećih uslova:

  • 1. da potiču iz socijalno – materijalno ugroženih porodica – porodica koje su po Zakonu o socijalnoj zaštiti ostvarila pravo na materijalno obezbeđenje;
  • 2. deca lišena roditeljskog staranja koja su zbrinuta u:
  • a/ u domovima za smeštaj dece i omladine
  • b/ u hraniteljskim porodicama
  • c/ zbrinuta starateljskom zaštitom (deca bez roditelja i deca bez adekvatnog roditeljskog staranja);
  • 3. deca iz porodica čiji prihod u momentu podnošenja zahteva, na nivou porodice ne prelazi iznos minimalne zarade ostvarene u RS.

Fondacija solidarnosti Srbije

Beograd, Dobrinjska 11

Tel/fax: +381 11 264 43 51; 264 54 58

e-mail: info@fondacijasolidarnosti.org.rs

www.fondacijasolidarnosti.org.rs