Home [konkursi] Konkurs za (re)dizajn znaka i logotipa Društva Srbije za odnose s javnošću

Konkurs za (re)dizajn znaka i logotipa Društva Srbije za odnose s javnošću

61
0

vesti7Društvo Srbije za odnose s javnošću (DSOJ) je strukovno udruženje profesionalaca koji se bave odnosima s javnošću i komunikacijama, a koje ima za cilj da doprinese unapređenju struke odnosa s javnošću, da pomogne uvođenje i primenu najviših profesionalnih i etičkih standarda i realizuje stručne programe, organizaciju konferencija, seminara i obuka, kao i međunarodnu saradnju i razmenu iskustava.

Bitne segmente u radu Društva čine: komunikacija sa članstvom, ostvarivanje benefita za članove DSOJ-a, unapređenje same profesije i upravljanje njenim ugledom u javnosti. Zbog toga je jasno, nedvosmisleno, konzistentno, efektno i efikasno vizuelno komuniciranje od izuzetnog značaja – a pogotovo ono bazično: znak i logotip.

Ovim putem Društvo Srbije za odnose s javnošću raspisuje konkurs za (re)dizajn  grafičkog rešenja vizuelnog identiteta DSOJ – znaka i logotipa. Novo grafičko rešenje trebalo bi da integralno predstavi vrednosti brenda DSOJ detaljnije opisane u konkursnoj dokumentaciji. Konkurs je otvoren za sve zainteresovane studente dizajna, dizajnere sa radnim iskustvom, kao i sva zainteresovana pravna i fizička lica. Rok za preuzimanje konkursne dokumentacije je 19.09.2011. godine, a radovi moraju biti dostavljeni najkasnije do 03.10.2011. godine. Radovi se dostavljaju isključivo elektronskim putem, u skladu sa tehničkim detaljima koje propisuje konkursna dokumentacija.

Cilj raspisivanja Konkursa za (re)dizajn znaka i logotipa Društva Srbije za odnose s javnošću jeste da svoj grafički izraz osavremeni i uskladi sa trendovima u vizuelnom komuniciranju.

Biće razmatrani samo radovi koji ispune sve zahteve navedene u konkursnoj dokumentaciji. Odluku o pobedniku konkursa donosi Upravni odbor DSOJ na osnovu predloga stručnog Žirija u sastavu:

  1. Mirko Ilić, predsednik Žirija (www.mirkoilicdesign.com)
  2. Aleksandar Maćašev (www.macasev.com)
  3. Jovan Rocanov (www.rocanov.com)

Žiri će izabrano rešenje (kao i autora rešenja) predstaviti javnosti na godišnjoj konferenciji Društva Srbije za odnose s javnošću, planiranoj za novembar 2011. godine. Osim promocije, autor izabranog rešenja biće nagrađen novčanom nagradom u iznosu od 50.000,00 dinara, kao  i besplatnim učešćem na svim konferencijama, skupovima, seminarima i predavanjima koje DSOJ bude organizovao do kraja 2012. godine.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti mailom, upućivanjem zvaničnog zahteva na mail adresu: drustvo@pr.org.rs, osoba za kontakt: Igor Drčar, sekretar DSOJ.

 

Po završetku postupka, a najkasnije 60 dana od dana zatvaranja konkursa, rezultati će biti  objavljeni na sajtu Društva Srbije za odnose s javnošću: www.pr.org.rs