Konkurs za učešće na treningu “Proaktivni budžet”

0
SHARE

book23Organizacija civilnog društva Proaktiv, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, raspisuje JAVNI POZIV za učešće na treningu “Proaktivni budžet” koji će se održati u dva modula. Prvi modul planiran je za 23. i 24. septembar dok je drugi planiran za sredinu oktobra meseca.

JAVNI POZIV namenjen je predstavnicima organizacija civilnog društva i predstavnicima medija u Nišavskom okrugu. Planirano je ukupno 20 učesnika.
Teme koje će predstavnici medija i civilnog društva zajedno obrađivati su:
 • Javni budžeti
 • Klasifikacija javnih budžeta
 • Čitanje javnih budžeta
 • Rodno odgovorno budžetiranje
 • Budžet Republike Srbije
 • Budžeti lokalne samouprave
 • Budžetski kalendar
 • Indeks transparentnosti budžeta
 • Budžeti u svetu
 • Da li se sredstva iz budžeta efikasno i efektivno troše?
 • Da li se dobijaju dovoljno sredstava u budžetu?
 • Da li Vlada prikuplja dovoljno sredstava u budžet?
 • Odnos između ekonomije i budžeta
Projekat je kreiran da pomogne građanima i njihovim predstavnicima u demistifikaciji budžeta, kao dokumenta, da podstakne građane i druge aktere da aktivno učestvuju u njegovom planiranju i kasnijoj kontroli potrošnje. Kao i, da obezbedi dovoljno znanja i veština za građane, predstavnike civilnog sektora, medije i predstavnike lokalne samouprave.

Civilno društvo i mediji, posebno ukoliko sarađuju, najviše mogu doprineti uspostavljanju transparentnosti procesa planiranja budžeta. Iz tog razloga, civilno društvo i mediji, moraju da budu edukovani, aktivni, nezavisni, odgovorni i otvoreni za saradnju i kritiku. Samo kroz obrazovan i aktivan civilni sektor, u saradnji sa medijima, može se kreiranje budžeta i njegove potrošnje uspešno pratiti.

 

Javni poziv za učešće na ovim treninzima traje od 25.08.2011. do 16.09.2011. u 14h.
ONLINE FORMULAR ZA PRIJAVU

Popunjenu prijavu možete poslati na i na mail: proaktivnibudzet@proaktiv.org.rs
Sve informacije možete dobiti i na:
Proaktiv, Tel: 018/244 894; Fax: 018/244 894
Obrenovićeva 59/4/44, 18000 Niš