Asocijacija NKSS raspisuje konkurs za učešće na festivalima

0
SHARE

film5U okviru projekta Mesta za kulturu, podržanom od strane Fonda za otvoreno društvo, ove godine su obezebeđena finansijska sredstva za unapređenje programskih sadržaja tri festivala koje organizuju članice Asocijacije NKSS u Kruševcu, Zaječaru i Zrenjaninu.

Pozivamo sve članove Asocijacije kao i umetnike, umetničke grupe i kulturne aktiviste da predlože programe koje žele da predstave na ovim festivalima.

Pri festivalima treba da se održe i debate o pitanjima od važnosti za nezavisnu kulturu u Srbiji i u pojedinim sredinama, koje se mogu predlagati kao jedan od programa.

 1. Kruševac – Letnji festival
  Organizator Cenar mladih/Asocijacija mladih www.asocijacijamladih.org/
  juli – avgust

 2. Zaječar – Zalet
  Organizator: Pokret alternativne kulture Zalet www.zalet.org,
  poslednja nedelja jula, prva nedelja avgusta

 3. Zrenjanin – Bez izlaza
  Organizator: Klupče, www.klupce.com http://facebook.com/klub.klupche
  kraj avgusta – početak septembra

 

OPISI FESTIVALA

Kruševac, Letnji festival

Centar mladih svojim programom želi da podstakne kreativnost kod omladine, njihovo aktivno uključivanje u stvaranje lokalne kulturne scene i kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Posebno se pozivaju sledeće vrste programa:

 1. Stip – radionice, predavanja o strip kulturi i izložbe stripa

 2. Film:

  1. programi drugih festivala – glavni i off program (npr. “Kratki metar”, “Pogledaj me”, “Slobodna zona”, itd)

  2. tematski bioskop – obrađivanje određenih tema preko filma uz diskusiju pre i/ili posle. Posebno su nam interesantne oblasti angažovanog filma, položaja mladih u društvu (Coming of age), podkulture (bitnici, hiphop, rokenrol, itd)

  3. radionice i predavanja

 1. Muzika:

 1. radionice (perkusije, jazz gitara, DJing, primenjena muzika, itd…)

 2. predavanja/tribine

 3. koncerti/žurke (u sklopu šireg konteksta, tj. programa koji obrađuje određenu temu, kao jedna od aktivnosti može da bude odgovarajući koncert/žurka – npr. Afrička kultura, hiphop kultura, itd…).

 1. Tematski dani drugih kultura – celodnevni ili višednevni multidisciplinarni program posvećen određenoj kulturi.

Van navedenih oblasti, organizatori pozivaju i najrazličitije vrste programa iz drugih oblasti, samostalno ili u sklopu šireg programskog koncepta.

Zaječar, Zalet

Zalet (prvi put održan 2005.) multidisciplinarno prezentuje savremenu umetnost i promoviše alternativnu kulturu. Prednost se daje mladim stvaraocima u usponu nad etabliranim i u potpunosti afirmisanim.

Pozivaju se inovativni i progresivni vidovi umetničkih izražavanja kao što su:

 1. performans

 2. strip umetnost

 3. low-fi video

 4. video-art

 5. konceptualna umetnost

 6. suživot tradicionalne likovne i konceptualne umetnosti

Program takođe obuhvata pseudoklasične manifestacije poput izložbi, koncerata, pesničkih večeri itd.

Jedan deo programa dešava se u konvencionalnim prostorima (galerije, pozorište) a drugi deo u alternativnim (na krovovima zgrada, ulicama, sportskim terenima, pokraj reka, u šumi, mesari, izlozima, folk diskotekama, itd). Pored glavnog programa, organizuju se i kreativne radionice (strip, dizajniranje i štampanje majica, zidno slikarstvo) a mogu se obuhvatiti i druge umetnosti u skladu sa profilom festivala.

Zrenjanin, Bez Izlaza

Festival Bez izlaza (prvi put održan 2006.) nastao je iz želje da se podrži razvoj kritičkih i inovativnih formi savremene umetnosti. Festival je namenjen umetnicima koji imaju slabiji pristup etabliranim festivalima i normiranim prostorima gde se umetnost prezentuje na uobičajene i očekivane načine.

U skladu sa dosadašnjim profilom festivala, pozivaju se programi iz sledećih oblasti:

 1. experimentalna, improvizovana (slobodna) muzika

 2. filmovi

 3. izložbe slika, fotografija itd.

 4. prezentacije drugih festivala, programa, samoorganizovanih umetničkih grupa, i dr.

 5. drugi programi koji se uklapaju u smernice festivala

USLOVI

Ko može da učestvuje:

 • Ne konkursu mogu da učestvuju svi građani Srbije (pojedinci, umetničke grupe) koji deluju na polju nezavisne kulture i koji promovišu inovativne, kritičke i eksperimentalne umetničke i kulturne produkcije

 • Na konkursu ne mogu da učestvuju institucije i ustanove osnovane od strane Republike, lokalne samouprave i sl.

Vrste programa:

 • Performansi

 • Manje pozorišne i plesne predstave

 • Izložbe

 • Akcije u javnom prostoru

 • Radionice

 • Video i filmske projekcije

 • Predavanja

 • Debate i okrugli stolovi

 • Promocije knjiga, publikacija

 • Drugi nekomercijalni programi iz oblasti savremene inovativne kulture

Neće se razmatrati:

 • Koncerti rock i pop muzike

 • Predstave, izložbe i drugi programi koji zahtevaju finansijsku podršku veću od predviđene

Budžet:

Za svaki festival predviđena su sredstva od 300.000 dinara, od kojih se do 25% usmerava na PR aktivnosti, a ostatak je namenjen programskim troškovima.

Programski troškovi podrazumevaju:

 • Put i smeštaj učesnika

 • Dnevnice

 • Najam dodatne opreme

 • Nabavku sitne rekvizite neophodne za izvođenje programa

Maksimalni iznos za navedene troškove je 60.000,00 dinara po programu.

Ostalo:

 • Program može da se predloži za jedan konkretan festival, ili za sva tri

 • Troškovi produkcije se ne finansiraju

Žiri:

O programima odlučuje žiri u sastavu: Predstavnici festivala (Marko Vukojević, Asocijacija mladih; Predrag Milošević, Zalet; Danijela Jelisavac, Klupče); Sunčica Milosavljević, član UO Asocijacije NKSS; Marko Miletić, Kontekst.

Način prijavljivanja:

Prijave se šalju na formularu  na adresu programi.nkss@gmail.com

ROKOVI

Za prijavljivanje:

Prijave se primaju do ponedeljka 27. juna 2011. u 24:00

Za odlučivanje:

Odluku o prihvaćenim projektima doneće žiri tokom Prve redovne konferencije Asocijacije NKSS, Zaječar, 2. i 3. juli 2011.

Rezultati će biti objavljeni na mailing listi Asocijacije NKSS i mailom dostavljeni učesnicima konkursa, najkasnije do petka 8. jula 2011.