Home [zabavnik] eMoguća misija – početak dobre komunikacije

eMoguća misija – početak dobre komunikacije

100
0

mjuza4Pozivamo sve korisnike Interneta, blogere, entuzijaste i stručnjake iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija da svojim tekstovima, idejama i razmišljanjima obogate sekciju sajta Ministarstva koju smo simbolički nazvali “eMoguća misija”.

Želimo da uz pomoć novog sajta unapredimo rad Ministarstva, i to tako što ćemo od njega napraviti dobar kanal komunikacije sa domaćim korisnicima Interneta. Jedan od načina na koji želimo da započnemo tu komunikaciju jeste otvaranje nove sekcije na sajtu koja će omogućiti da vaše ideje, iskustvo, znanje i vizija ugledaju svetlost dana i pomognu nam u definisanju prioriteta u radu Ministarstva.
Jasna Matić

Internet je sinonim za komunikaciju i otvorenost, zato što omogućava veliku brzinu i lakoću razmene ideja, poboljšava diskusiju i debatu o svim mogućim pitanjima. Hajde da te mogućnosti Interneta iskoristimo na najbolji mogući način. Pozivamo sve korisnike Interneta, blogere, entuzijaste i stručnjake iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija da svojim tekstovima, idejama i razmišljanjima obogate sekciju sajta Ministarstva koju smo simbolički nazvali eMoguća misija.

eMoguca misija

Teme koje su od velikog značaja i pitanja kojima Ministarstvo želi da posveti posebnu pažnju su: unapređenje telekomunikacija u Srbiji, ubrzani razvoj informacionog društva, unapređenje eTrgovine, promovisanje i ohrabrivanje ekonomije znanja, veće angažovanje žena u IKT industriji, ukratko – sve teme koje dotiču oblasti delovanja Ministarstva..

Crane Gears

Redizajn sajta ministarstva nije kraj, već naprotiv – sam početak posla na razvoju informacionih i komunikacionih tehnologija u Srbiji. Pošalji tekst na neku od navedenih tema na kabinet@mtid.gov.rs i priključi se tom poslu – započnimo razgovor. Misija je eMoguća ako smo u njoj zajedno!