“Energija muškaraca” protiv rodno zasnovanog nasilja

0
SHARE
mladi19U Centru za kulturnu dekontaminaciju, 24. i 25. januara 2011. godine će se održati konferencija Energija Muškaraca (Men Energy)koja se bavi ulogom muškaraca u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, promocijom rodne ravnopravnosti i zdravih životnih stilova mladića.

Konferenciju organizuju Centar E8 i CARE International NW Balkans, u partnerstvu sa deset kancelarija za mlade, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Centar E8 i CARE International NW Balkans već tri godine uspešno realizuju projekat koji se tiče prevencije rodno zasnovanog nasilja među mladićima. Na osnovu dosadašnjeg iskustva, Centar E8 je uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, realizovao ovaj program u još deset gradova Srbije. Radom sa mladima u okviru projekta postignuti su značajni uspesi u proteklom periodu i stvoren je inovativan model rada koji će biti prezentovan na konferenciji. Ono što je još važnije na konferenciji će se otvoriti prostor za dijalog sa predstavnicima/cama relevantnih institucija i organizacija o merama i politikama za aktivno uključivanje mladića u suzbijanje svih oblika nasilja.

Imajući u vidu eskalaciju nasilja među mladima u poslednje vreme u celom regionu, značajno je da se svi koji na tome rade povežu i stvore mrežu koja će pronaći pravi odgovor na nasilje. To je svakako i razlog organizovanja dvodnevne konferencije        24 i 25. januara u Centru za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21, Beograd, kako bi se na što efikasniji način povezali predstavnici/ce regiona i krenuli u borbu protiv nasilja.

Na konferenciji će učestvovati 60 mladih koji su učestvovali u projektima koje je realizovao Centar E8 uz podršku Ministarstva omladine i sporta i CARE International-a, predstavnici/ce organizacija i institucija koje se bave srodnim temama, kao i predstavnici/ce iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Tokom konferencije prisutnima će se obratiti:

  • – Gospođa Snežana Samardžić Marković, ministarka – Ministarstvo omladine i sporta Vlade Republike Srbije
  • – Njegova Ekselencija Nils Ragnar Kamsvåg – Ambasador Kraljevine Norveške
  • – Gospođa Nevena Petrušić – Poverenica za rodnu ravnopravnost
  • – Gospodin John Crownover – CARE International
  • – Gospodin Danko Runić – Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima
  • – Gospođa Jelena Zajeganović – Jakovljević – UNICEF
  • – Gospodin Lazar Pavlović – Gay Straight Alliance
  • – Gospodin Vojislav Arsić – Centar E8

Izvor:GI