Home [konkursi] Konkurs Jednominutni video Francuskog kulturnog centra: BOUGE ! / POKRENI SE!

Konkurs Jednominutni video Francuskog kulturnog centra: BOUGE ! / POKRENI SE!

72
0

film9Francuski kulturni centar u saradnji sa kompanijom Vip Mobile organizuje BOUGE ! / POKRENI SE! konkurs za najbolji jednominutni video, otvoren od 20. decembra 2010. do 11. februara 2011. za mlade od 12 do 25 godina.
Pored poklona koje dodeljuje Vip Mobile, mladi pobednici dobiće priliku da učestvuju u radionici sa video umetnicima Draganom Žarevac i Benoaom Pjerom, koji će im svojim savetima i analizama pomoći da otkriju lepotu video umetnosti, da poboljšaju praktični rad i, ko zna, možda i da otkriju svoj budući poziv.

PRAVILA KONKURSA

I – TEMA KONKURSA: BOUGE ! / POKRENI SE!
Život je raznovrstan: niko ne može da kaže da je otkrio sve njegove oblike, još manje da je iskoristio sve njegove mogućnosti. Ono što svi znamo jeste da je pokret srž života. Od njega sve počinje: dišemo, hranimo se, krećemo se, učimo.
Ispričaj nam video snimkom koji traje najviše jedan minut kako vidiš pokret i kako se krećeš!

Ako voliš košarku ili plivanje, ako voziš skejt ili rolere, ako praviš piruete na vrhovima prstiju ili igraš u diskoteci – pokreni se i učestvuj! Ako si putovao, srećan što više nije trebalo da stojiš u redu za vizu ovog leta, ako si posećivao muzeje, stigao do mora ili ako
si samo biciklom prešao neki most – uživao si u kretanju! Ako si proučavala egzistencijalizam ili neki drugi filozofski pokret, ušuškana u fotelji; ako te je dirnula lepota pokreta nekog impresioniste ili te je dotakao neki savremeni pokret u umetnosti…
ako si, umorna od učenja i buke, legla u travu i, posmatrajući oblake, pustila maštu da leti, ko zna gde te je odveo pokret tvojih misli i sanjarenja?
Kako god da sagledavaš pokret, izašao si iz kolotečine, promenio si se, naučio si nešto: podeli to sa drugima kroz svoj video snimak.
POKRENI SE! Pokret, to je otkriće, to je mladost, to je život!

II – USLOVI UČEŠĆA
Izbor kandidata
Konkurs je otvoren za sve stanovnike Srbije, bez obzira na nacionalnost i maternji jezik.
Učesnici treba da imaju najmanje punih 12, a najviše punih 25 godina u trenutku prijave na konkurs. Postoje dve kategorije, prva za učesnike od 12 do 16 i druga za učesnike od 17 do 25 godina.
Maloletni učesnici treba uz formular da priključe i dozvolu roditelja za učešće na takmičenju. Roditelji dobitnika biće kontaktirani radi dobijanja saglasnosti.
Učesnici mogu da se kandiduju individualno ili grupno. U slučaju da se kandiduju grupno, to treba da bude bilo grupa prijatelja ili mladih koju predstavlja jedan kandidat prijavljen u ime svoje grupe, u svojoj kategoriji; ukoliko se radi o grupi u okviru jedne školske, obrazovne ili kulturne ustanove… prijavljuje se jedan kandidat u ime svih učenika ili članova.

Izbor radova
– Video snimci treba da traju najviše jedan minut i treba da budu na temu BOUGE / POKRENI SE!
– Video snimci treba da budu završeni nakon 31. decembra 2009. godine.
– Mogu biti snimljeni video kamerom, mobilnim telefonom, web kamerom, ili bilo kojim drugim aparatom, koji omogućava da se video postavi na Internet.
– Svaki kandidat može da pošalje najviše 2 snimka.
– Kandidati treba da imaju autorska prava na korišćene video i audio snimke, a snimljene osobe dužne su da daju svoju saglasnost za pojavljivanje na snimcima. Kandidati moraju da budu u stanju da dokažu posedovanje pomenutih saglasnosti i prava.
– Kandidat ovlašćuje organizatore takmičenja da koriste njegov video snimak u cilju promovisanja manifestacije „Pogled na video“ i da ga slobodno prikazuju na televiziji, na javnim projekcijama ili na Internetu, bez novčane nadoknade.
Način prijave

  • Kandidat preuzima formular za prijavu sa sajta www.ccf.org.rs ili preko Facebook-a http://www.facebook.com/centreculturel.francaisbelgrade
  • Kandidat postavlja svoj video na Youtube, Vimeo, Dailymotion ili na neki drugi Internet sajt po svom izboru, čiji će link upisati u svoj formular.
  • Kandidat šalje popunjeni formular mejlom na adresu video1minute@ccf.org.rs pre 11. februara 2011.
  • Kandidati mlađi od 18 godina priključuju uz formular neophodnu saglasnost roditelja.
  • Kandidati koji budu ušli u uži izbor dostaviće svoje radove kao fajl na USB stiku ili na CD/DVD-u, ili će ih poslati na server prema uputstvima koja će im biti blagovremeno dostavljena.
  • Roditelji dobitnika mlađih od 18 godina biće kontaktirani, kako bi potvrdili svoju saglasnost za učešće njihovog deteta na takmičenju, pre objavljivanja rezultata.

III – ODABIR RADOVA I DODELA NAGRADA

Žiri i kriterijumi odabira
Žiri, koji se sastoji od tri stručnjaka i kojim predsedava gospođa Dragana Žarevac, video umetnica, sastaće se od 12. do 18. februara 2011. i razmotriti dela prijavljenih kandidata
Kriterijumi odabira su sledeći:

  • Tema: usklađenost snimka sa zadatom temom BOUGE! / POKRENI SE! ; bilo da se tema obrađuje doslovce ili simbolično, mora biti očigledno da je reč o pokretu, o kretanju, o pomeranju.
  • Iskra: kreativnost autora treba da se otkrije njegovim videom, bilo putem humora, poezije, fantazije, ili kroz bilo koji drugi vid originalnosti;
  • Poruka: radovi treba da pobude pažnju gledalaca i da široku publiku navode na razmišljanje, na sanjarenje, da izazovu emocije, treba da ostave trag.

Svaki rad dobiće od 1 do 5 bodova po svakom kriterijumu, što će omogućiti krajnju klasifikaciju rezultata u odgovarajućoj kategoriji (12-16 i 17-25 godina)
Tehnički kvalitet nije kriterijum po kome će se procenjivati radovi ovog takmičenja amatera
Jezik nije bitan kriterijum ocenjivanja, ali razumljivost i prijemčivost za svakupubliku povećava ocenu prilikom procenjivanja važnosti poruke za široki auditorijum.
Proglašenje pobednika i uručenje nagrada

Pobednici će biti obavešteni elektronskom poštom.
Lista nagrađenih će biti objavljena na sajtu Francuskog kulturnog centra www.ccf.org.rs i na Facebook-u
www.facebook.com/centreculturel.francaisbelgrade i biće istaknuta u Medijateci Francuskog kulturnog centra. 17. marta 2011. godine biće organizovano veče dodele nagrada, tokom kojeg će biti projektovani nagrađeni radovi.

Dobitnicima će biti uručene sledeće nagrade:
Kategorija 12-16
• 1. nagrada : poklon Vip Mobile telefon HTC Wildfire sa pripejd SIM karticom i 1000 dinara dodatnog kredita
• 2. nagrada : poklon VIP telefon LG Cookie Fresh sa pripejd SIM karticom i 1000 dinara dodatnog
kredita
• 3. nagrada : poklon VIP telefon Sony Ericsson W395 sa pripejd SIM karticom i 1000 dinara dodatnog kredita

Kategorija 17-25
• 1. nagrada : poklon VIP telefon HTC Wildfire sa pripejd SIM karticom i 1000 dinara dodatnog kredita
• 2. nagrada : poklon VIP telefon Nokia X3 sa pripejd SIM karticom i 1000 dinara dodatnog kredita
• 3. nagrada : poklon VIP telefon Nokia 5130 sa pripejd SIM karticom i 1000 dinara dodatnog kredita

Uz to, svih 6 kandidata dobiće priliku da rade u radionici sa video – umetnicima Draganom Žarevac i Benoaom Pjerom.
Za sva obaveštenja obratite se isključivo mejlom na adresu video1minute@ccf.org.rs (informacije se neće davati telefonom).