Poziv trenerima i onima koji to žele da postanu

0
SHARE

diploma.jpgCentar za demokratiju u okviru projekta „Trening za poboljšanje efikasnosti sudske prakse“ organizuje dva petodnevna treninga za 10 trenera iz oblasti unapređenja upravljanja u pravosuđu.Treninzi se održavaju u Beogradu u terminima:1) 12-17. jun 2007 i 2) 19-24. jun 2007.

Uslovi za prijavljivanje:

  • Formalno obrazovanje i praktičan rad u pravnim ili drugim društvenim naukama (završne godine osnovnih studija, post-diplomske studije),
  • Obrazovanje i iskustvo za vođenje treninga u oblastima upravljanja (reforme sistema, menadžment, odnosi sa javnošću, ljudski resursi, komunikacija, itd),
  • Motivacija za kontinuirano angažovanje u kreiranju i sprovođenju treninga u okviru pravosudnog sistema.

Svi zainteresovani kandidati najkasnije do 11. juna 2007. treba da dostave: 1) Pismo motivacije, 2) Detaljnu biografiju (CV), 3) Preporuke i druge relevantne dokumente za učešće na treningu. Biće kontaktirani isklučivo kandidati koji uđu u uži izbor.

Fond Centar za demokratiju

Terazije 3/II, 11000 Beograd, tel/faks: (011) 322 99 85, 322 33 21

E-mail: pravosudje@centaronline.org

Organizatori posebno podstiču učešće žena, etničkih manjina i drugih društveno osetljivih i marginalizovanih grupa.

Centar za demokratiju snosi troškove učešća na treningu.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Kanadske Vlade, preko Kanadske agencije za međunarodni razvoj (CIDA)