Fondacija Konrad Adenauer: Stipendije u Nemačkoj

0
SHARE

mladi88Nemačka Fondacija Konrad Adenauer je 2002. godine započela program finansijske pomoći politički angažovanim studentima završnih godina fakulteta i postdiplomcima u Srbiji i Crnoj Gori.

Važno je napomenuti da politička angažovanost studenata ne podrazumeva samo aktivnost u okviru neke od demokratskih stranaka u Srbiji i Crnoj Gori, već opštu političku angažovanost u nevladinim i studentskim organizacijama. Stipendija nije ograničena samo na studente društvenih nauka, a donja granica proseka ocena na studijama je 8,5. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija, postdiplomci, doktoranti. Rok za podnošenje prijave je 10.septembar 2010.

Studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor sa članovima Komisije za dodelu stipendija u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu. Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u mesečnom intervalu, a stipendisti su u obavezi da Fondaciji dostavljaju dokaz o toku studija. Ukoliko stipendista prekine ili napusti studije, obavezan je da novac vrati Fondaciji. Stipendija obuhvata finansijsku podršku od 100 evra mesečno u trajanju od jedne godine. Starosna granica za kandidate je navrsena 30 godina zivota.

Pored finansijske podrške, studentima je omogućeno i političko obrazovanje uz studije. U okviru seminara Konrad Adenauer Fondacija planira da povezuje svoje stipendiste sa stručnjacima visokog ranga iz zemlje i inostranstva u cilju vođenja diskusija o političkoj teoriji i praksi. Predviđeno je da se stipendistima omogući i pohađanje kursa nemačkog jezika.

Za sve informacije zainteresovani studenti mogu da se obrate našoj saradnici Katarini Pešić na e-mail: pesic@kas-bg.com ili na telefone (011/3285 209 ili 3285 210 ).

Potrebna dokumentacija za konkurs:

  1. Prijavni formular (možete ga preuzeti kao PDF)
  2. Biografija
  3. Dve preporuke profesora sa fakulteta
  4. Jedna politička preporuke
  5. Potvrda o položenim ispitima
  6. Slika
  7. Ostale diploma sertifikati