Seminar “Breakin’ the Wall”

0
SHARE

kulSeminar “Breakin the Wall” će se održati u Zagrebu od 29.07. do 02.08.2010. godine. Tema seminara je tolerancija i razbijanje predrasuda među mladima iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Pravo da učestvuju imaju svi srednjoškolci uzrasta od 16 do 18 godina iz ove tri zemlje.

“Balkans, let’s get up!” je projekt koji je finansirala nemačka organizacija Theodor Heuss Kolleg. Prvi korak u realizaciji ovog projekta je bio seminar koji se održao u aprilu 2010. u Sremskim Karlovcima, a njegovi učesnici su bili mladi ljudi iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Bugarske, Rumunije i Albanije. Cilj seminara bio je probuditi mlade ljude s prostora Balkana i kroz brojne radionice, igre i diskusije podstaći ih na rešavanje aktuelnih problema u svojim društvima. Ovaj projekat je dobio prestižnu nagradu “Jugend Demokratie Preis” za 2010. godinu. Nastavak projekta predstavalja aktiviranje učesnika seminara u Karlovcima u smislu osmišljavanja i realizacije sopstvenih projekata. U toku je realizacija pet takvih projekata na celom Balkanu. Jedan od njih je i organizacija seminara “Breakin’ the Wall”.

Program

Tokom seminara ćemo organizovati raznovrsne i neobične radionice i diskusije u kojima će doći do izražaja kreativnost učesnika i timski duh. Napravićemo sopstveni veb  sajt i obogatiti ga materijalima koje ćemo sami osmisliti. Upoznaćemo se sa gradom Zagrebom i dobro se zabaviti. U prvom planu je dobro druženje, razbijanje predrasuda,  razmena ideja i kreativan rad. Seminar će se održati u prijatnom ambijentu Waldorfske skole u Zagrebu. Atmosfera je neformalna, a spavaće se u vrećama za spavanje. Pripremi se za avanturu!

Uslovi

Pravo učestvovanja imaju svi srednjoškolci iz ove tri zemlje od 16 do 18 godina starosti. Prijavljivanje se vrši putem sajta do 5.7.2010. Svi prijavljeni će biti obavešteni da li su primljeni posle nedelju dana od kraja prijave.

Troškovi

Cena učešća na seminaru je simbolična i iznosi 10 eura. Na seminaru je obezbeđen smestaj, hrana i svi potrebni materijali. Putni troškovi će biti pokriveni svim učesnicima.

 

Više informacija i pijavljivanje na sajtu  www.breakinthewall.org.