Britanci i internet

0
SHARE

taking_notes.jpgKorisnici Weba u Velikoj Britaniji provode svakoga meseca skoro dan i po na Mreži – više od stanovnika ostalih evropskih zemalja i SAD. Prema rezultatima istraživanja aktivnosti na Internetu, kojim je bilo obuhvaćeno 16 evropskih zemalja i SAD(nažalost, zemalja iz našeg regiona nema)

a koje je obavila kompanija comScore, Velika Britanija ima najveću aktivnu mrežnu populaciju u Evropi i to u nekoliko kategorija. Tako je Britanija prva po najvećem prosečnom dnevnom broju korisnika (21,8 miliona), najvećem broju dana korišćenja Interneta mesečno (21 po korisniku) i najvećem prosečnom vremenu provedenom na Internetu mesečno po korisniku (34,4 sati).

Istraživači su procenili da je tokom jednog prosečnog dana u aprilu mesecu na Mreži bilo 122 miliona Evropljana starijih od 15 godina – osam miliona više u odnosu na SAD.

Prosečan Evropljanin pristupa Internetu – sa posla ili od kuće – prosečno 16,6 dana u mesecu i ukupno provede 24 sata pregledajući 2662 Web strane.

Međutim, primetne su razlike po evropskim zemljama. Nemačka ima najveću Internet populaciju (36,2 miliona ljudi starijih od 15 godina), dok Holandija i skandinavske zemlje imaju najveći procenat populacije koja koriste Internet. Prosečan korisnik u Švedskoj poseti 4019 Web strana mesečno – 51 procenat više od evropskog proseka.

Istraživanjem je, takođe, otkriveno da je Google najpopularnija Web lokacija u 13 od 16 obuhvaćenih zemalja, za kojim slede Microsoft i Yahoo!.