Home [ volontiranje ] Univerzitetska radna praksa u gradskim preduzećima

Univerzitetska radna praksa u gradskim preduzećima

55
0

work5Univerzitet u Beogradu i Gradska Uprava grada Beograda pozivaju studente Univerziteta u Beogradu sa Mašinskog, Elektrotehničkog, Građevinskog, Pravnog, Saobraćajnog, Ekonomskog, Fakulteta organizacionih nauka, Matematičkog, Arhitektonskog, Šumarskog, Filozofskog, Filološkog, Fakulteta političkih nauka,

Rudarsko-geološkog, Geografskog, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Fakulteta bezbednosti, studente Univerziteta Umetnosti sa Fakulteta dramskih, muzičkih i primenjenih umetnosti i studente Visoke turističke i Beogradske poslovne škole da se uključe u program Univerzitetske radne prakse i prijave na otvorene pozicije u gradskim preduzećima.


U programu Univerzitetske radne prakse u javnim i javnim komunalnim preduzećima učestvuje 20 gradskih preduzeća u kojima će preko 130 studenata završnih godina i apsolvenata imati priliku da obavi šestomesečnu stručnu praksu uz podršku mentora počevši od druge polovine maja 2010. godine.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem elektronskog formulara na sajtu Univerzitetskog Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu www.razvojkarijere.bg.ac.rs.

Na istom mestu nalazi se i integralni tekst konkursa koji sadrži detaljne opise i uslove za svaku poziciju kao i vodič kroz konkurs pripremljen radi lakšeg pronalaženja željene pozicije za obavljanje prakse. Mole se kandidati da na vreme pripreme uverenje o redovnom studiranju, koje im je neohodno prilikom prijavljivanja. Rok za prijave ističe 25.aprila 2010. godine u ponoć.

Program se realizuje na osnovu Protokola o saradnji u oblasti organizovanja i realizovanja univerzitetske prakse studenata u javnim i javnim komunalnim preduzećima grada Beograda koji su danas svečano potpisali Rektor Univerziteta u Beogradu prof.dr Branko Kovačević i Gradonačelnik grada Beograda, gospodin Dragan Đilas.

 

Univerzitetski Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu organizovaće javno predstavljanje konkursa za studente u utorak 13.04.2010. u amfitetru 2 „Slobodan Jovanović“ na Pravnom fakultetu u 13 časova. Pozivamo sve zainteresovane studente da iskoriste ovu priliku i saznaju više o proceduri prijavljivanja, traženim profilima i svim dodatnim detaljima.

Program obuhvata šestomesečni rad uz mentorsku podršku i pruža jedinstvenu prilikub za sticanje radnog iskustva u struci.
Molimo kandidate da na vreme pripreme uverenje o redovnom studiranju koje im je neophodno prilikom prijavljivanja
Rok za prijavu: 25.04.2010.