Konkurs za dodelu 310 stipendija talentovanim srednjoškolcima i studentima u 2010. godini

0
SHARE

sportGRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za obrazovanjeobjavljuje KONKURSZA DODELU 310 STIPENDIJA TALENTOVANIM SREDNjOŠKOLCIMAI STUDENTIMA U 2010. GODINI. U 2010. godini dodeliće se 150 stipendija srednjoškolcima (120 za učenike gimnazija i srednjih stručnih škola) i 30 za učenike umetničkih škola (25 za učenike muzičkih škola i pet za učenike baletske škole), kao i 160 stipendija studentima fakulteta i viših škola (90 stipendija za studente prirodno-matematičkog usmerenja, 50 stipendija za studente društvenog usmerenja i 20 stipendija za studente umetničkog usmerenja). Izdvajanjem sredstava za stipendiranje srednjoškolaca i studenata, grad Beograd nastoji da podrži najbolje među najboljim, te je u skladu sa tim utvrdio opšte uslove za učešće na konkursu.

Ukupan broj stipendija za srednjoškolce je 150, u neto iznosu od 15.000,00 dinara mesečno po korisniku stipendije, što za 12 meseci iznosi 180.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju srednjoškolci koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:
– da su državljani Republike Srbije;
– da su redovni učenici druge, treće ili četvrte godine srednjih škola, u četvorogodišnjem trajanju, čiji je osnivač Republika Srbija, a imaju sedište na teritoriji grada Beograda;
– da imaju prebivalište na području grada Beograda, najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa;
– da nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta;
– da imaju prosek ocena tokom srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,75.

Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova:
– uverenje o dražavljanstvu;
– potvrda škole o redovnom školovanju;
– uverenje o prebivalištu izdato u MUP Republike Srbije, ul. Ljermontova br. 12 a, Beograd (za maloletne srednjoškolce i uverenje o prebivalištu za jednog od roditelja/staratelja);
– izjava overena u opštini ili sudu da nije korisnik druge stipendije (za maloletne srednjoškolce izjavu daje roditelj/staratelj);
– overene fotokopije svedočanstava prethodno završenih razreda.

Rang-lista za dodelu stipendija srednjoškolcima vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
(1) prosečna ocena u prethodno završenim razredima srednje škole;
(2) osvojene nagrade:
a) za srednjoškolce: osvojene nagrade na gradskom, republičkom i međunarodnom takmičenju priznate od Ministarstva prosvete Republike Srbije u školskoj 2008/2009. godini (kalendar takmičenja i smotri učenika);
– dokaz: overene fotokopije diploma sa takmičenja ili potvrda škole ili organizatora takmičenja da je učenik/ca osvojio nagradu;
b) za učenike/ce umetničkih škola: osvojene nagrade na gradskom, republičkom i međunarodnom takmičenju u kalendarskoj 2008. i 2009. godini priznate od Ministarstva prosvete Republike Srbije i Zajednice muzičkih i baletskih škola i na osnovu donetog kalendara takmičenja i smotri Ministarstva prosvete Republike Srbije i standardima za rangiranje takmičenja Zajednice muzičkih i baletskih škola;
– dokaz: overene fotokopije diploma sa takmičenja ili potvrda organizatora takmičenja da je učenik/ca osvojio nagradu.

Kriterijumi za dodelu stipendija učenicima gimnazija i srednjih stručnih škola:
– uspeh iz škole vrednuje se tako što se učeniku dodeljuje onaj broj bodova koji je jednak prosečnoj oceni;
– osvojeno prvo mesto na međunarodnom takmičenju – devet bodova;
– osvojeno drugo mesto na međunarodnom takmičenju – osam bodova;
– osvojeno treće mesto na međunarodnom takmičenju – sedam bodova;
– osvojeno prvo mesto na republičkom takmičenju – šest bodova;
– osvojeno drugo mesto na republičkom takmičenju –pet bodova;
– osvojeno treće mesto na republičkom takmičenju – četiri boda;
– osvojeno prvo mesto na gradskom takmičenju – tri boda;
– osvojeno drugo mesto na gradskom takmičenju dva boda;
– osvojeno treće mesto na gradskom takmičenju – jedan bod.

Kriterijumi za dodelu stipendija učenicima umetničkih škola:
– uspeh iz škole vrednuje se tako što se učeniku dodeljuje onaj broj bodova koji je jednak prosečnoj oceni;
– osvojeno prvo mesto na takmičenju prvog ranga – 11 bodova;
– osvojeno drugo mesto na takmičenju prvog ranga – 10 bodova;
– osvojeno treće mesto na takmičenju prvog ranga – devet bodova;
– osvojeno četvrto mesto na takmičenju prvog ranga – osam bodova;
– osvojeno prvo mesto na takmičenju drugog ranga – sedam bodova;
– osvojeno drugo mesto na takmičenju drugog ranga – šest bodova;
– osvojeno treće mesto na takmičenju drugog ranga – pet bodova;
– osvojeno četvrto mesto na takmičenju drugog ranga – četiri boda;
– osvojeno prvo mesto na takmičenju trećeg ranga – tri boda;
– osvojeno drugo mesto na takmičenju trećeg ranga – dva boda;
osvojeno treće mesto na takmičenju trećeg ranga – jedan 1 bod.

Ukoliko je učenik osvojio više nagrada iz iste oblasti, bodovi se ne sabiraju, već se vrednuje nagrada koja donosi najviše poena.
Uspeh na međunarodnom takmičenju se vrednuje samo ukoliko je učenik prethodno osvojio jednu od nagrada na republičkom takmičenju iz iste oblasti;
Ukupan broj stipendija za studente je 160, u neto iznosu od 17.000,00 dinara mesečno po korisniku stipendije, što za 12 meseci iznosi 204.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu za dodelu stipendija u 2010. godini imaju studenti koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:
– da su državljani Republike Srbije;
– da su studenti čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije;
– da su studenti najmanje druge godine na nekoj od visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, sa sedištem na teritoriji grada Beograda;
– da imaju prebivalište na području grada Beograda, najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa;
– da imaju prosečnu ocenu tokom studija najmanje 9,2;
– da nisu gubili ni jednu godinu tokom studija;
– da su položili sve ispite iz prethodnih godina;
– da nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta;
– da su mlađi od 27 godina.

Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za studente:
– uverenje o dražavljanstvu;
– uverenje o prebivalištu izdato u MUP Republike Srbije, ul. Ljermontova br.12 a, Beograd;
– potvrda fakulteta da se školovanje studenta finansira iz budžeta Republike Srbije;
– potvrda fakulteta o visini prosečne ocene svih položenih ispita tokom studiranja;
– potvrda fakulteta da student nije obnavljao ni jednu godinu tokom studija;
– izjava overena u opštini ili sudu da nije korisnik druge stipendije;
– fotokopija lične karte.

Rang-lista za dodelu stipendija studentima vrši se na osnovu prosečne ocene postignute tokom studiranja.
Konkurs se ne odnosi na apsolvente i studente na specijalističkim studijama.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Obrazac prijave za prijavljivanje na konkurs može se preuzeti u Sekretarijatu za obrazovanje, Makenzijeva 31, pisarnica (šalter u prizemlju) ili sa ove stranice (na kraju).

Prijave za konkurs treba dostaviti na adresu: Sekretarijat za obrazovanje, PISARNICA, Makenzijeva 31, Beograd, sa naznakom „Prijava za konkurs za dodelu stipendija talentovanim srednjoškolcima i studentima u 2010. godini“ (u prijavi obavezno navesti broj telefona za kontak).
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Komisija će utvrditi predlog rang-liste kandidata u roku od 30 dana od isteka roka za dostavljanje prijava, a na osnovu opštih uslova i kriterijuma za dodelu stipendija.

Konkurs se objavljuje na osnovu Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj 6-527/2010-G, od 18. februara 2010. godine.

Obrazac za studente
Obrazac za učenike umetničkih škola
Obrazac za učenike gimnazija i srednjih stručnih škola