Konkurs za sufinasiranje učešća na sajmu CeBIT 2010.

0
SHARE

 Pravo na finansijsku podršku imaju istraživači, IKT eksperti i zaposleni u kompanijama koji ispunjavaju uslove predviđene ovim Konkursom i koji su zainteresovani da se uključe u Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj, a za tematsku oblast IKT.

Projekat WINS-ICT je projekat finansiran od strane Evropske komisije, koji za cilj ima jačanje naučne i tehnološke saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana u oblasti informacino-komunikacionih tehnologija.

Odobrena finasijska pomoć podrazumeva obavezno učešće na događaju (Brokerage Event) koji se održava u okviru CeBIT-a 2010, a koji je usmeren na sklapanje projektnih konzorcijuma, neophodnih za podnošenje predloga projekata na predstojećim pozivima za projekte FP7. Lica kojima su odobrena sredstva imaju obavezu da predstave ekspertizu i kapacitete svoje institucije, kompanije ili organizacije za učešće u Sedmom okvirnom programu ili da predstave projektnu ideju, au cilju pronalaženja relevantnih partnerskih organizacija.

Istraživači ili IKT stručnjaci, kojima će biti odobrena podrška biće oslobođeni plaćanja participacije za učešće na CeBIT-u, dok će kroz WINS-ICT projekat, biti plaćeno učešće na događaju za pronalaženje partnera, u iznosu od 80 evra. Dodatno će biti refundirani i troškovi smeštaja i puta u maksimalnom iznosu od 650 do 1000 evra. (Napomena: Dodeljena sredstva učesnici će dobiti na licu mesta).

Da biste konkurisali za ovu podršku potrebno je da:

Popunjenu prijavu za finansijsku podršku za učešćena CeBIT-u2010. i na konferenciji Partnerstva (BrokerageEvent), dostavite Stefanu Lazareviću na adresu stefan.lazarevic@mtid.gov.rs, najkasnije do 3. februara 2010. godine. Uz popunjenu prijavu obavezno je dostaviti i CV i kratak prikaz institucije (na engleskom jeziku) u kojoj aplikant radi.
Dostavite svoju projektnu ideju, prezentaciju svoje institucije/kompanije ili ponudu za traženje partnera. Prezentacije moraju biti u kontekstu Sedmog okvirnog programa, tematska oblast IKT.
Kriterijumi na osnovu kojih će MTID odobriti finansijsku podršku istraživačima su sledeći:
Kvalitet prijave i dostavljene dokumentacije
Relevantnost oblasti istraživanja kojimase istraživač bavi za u odnosu na izazove i ciljeve FP7/IKT
Relevantnost prezentacije/projektne ideje za Sedmi okvirni program, tematska oblast IKT
Prethodno istraživačko iskustvo i iskustvo rada na međunarodnimprojektima

Konkurs za prijavljivanje za sufinansiranje učešća na CeBIT-u 2010. i na događaju za sklapanje projektnih konzorcijuma Brokerage Event otvoren je do 3. februara 2010. godine.

Preuzmite prijavu za finansijsku podršku za učešće na CeBIT-u 2010 i na konferenciji Partnerstva (Brokerage Event).

Za sva razjašnjenja i dodatne informacije kontaktirajte nacionalnu kontakt osobu za FP7 projekte, Stefana Lazarevića na telefon: 011 / 2020 081, ili na adresu stefan.lazarevic@mtid.gov.rs

Preuzmite:

 

Izvor: personalmag.rs