Novi konkurs za programe i projekte za sporvođenje NSM

0
SHARE

 Ministarstvo omladine i sporta je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2009. godini („Službeni glasnik RS“ broj 17 /09 od 13.03.2009. godine), raspisalo konkurse za programe i projekte u oblasti omladinske politike 23. oktobra 2009. godine: 
KONKURS  
 
za projekte ili programe koji su usmereni ka sprovođenju i promociji ciljeva Nacionalne strategije za mlade i aktivnosti planiranih Akcionim planom  
 
Rok za dostavljanje predloga projekata je 2. novembar 2009. godine.  
 
Konkursna dokumentacija može se preuzeti ovde.
 
Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja građana, agencije, fondovi i pravna lica, koja na osnovu konkursa i prijave za konkurisanje na zadatom obrascu od strane Ministarstva omladine i sporta, u propisanom roku, dostave Ministarstvu predloge projekata ili programa, na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine Smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo omladine i sporta  i  objavljuje na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji). Prednost će imati udruženja građana, agencije, fondovi i pravna lica, koja imaju iskustva u realizaciji projekata iz oblasti omladinske politike.  
   
Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce projekata i programa može se preuzeti lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311, a može se naći i preuzeti i na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi:  
 
http://www.mos.gov.rs/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewsdownload&sid=13
 
Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj 011 301 4311 ili  putem elektronske pošte na adresu omladina@mos.gov.rs