Rezultati konkursa – MOS – 2009

0
SHARE

 Rezultati „Konkursa za uključivanje udruženja građana u proces sprovođenja Nacionalne strategije za mlade kroz realizaciju projekata usmerenih ka realizaciji ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom“  Rezultati konkursa