POLITEIA škola za politiku i civilno društvo

0
SHARE

 Centar za demokratiju odlučio je da obnovi dugogodišnji projekat POLITEIA.
Kroz ovu školu je u perodu od 1998 do 2005 godine prošlo preko 1500 polaznika. Posle četiri godine obnavljamo Politeiu jer želimo da unapredimo znanja mladih članova političkih stranaka o politici, političkoj filozofiji, ideologiji, da razvijemo njihove potencijale i osnažimo ih veštinama za vođenje političkih rasprava i javnog delovanja.

Šta je POLITEIA
Politeia je sedmodnevna škola namenjena većinom najmlađim članovima demokratski orijentisanih političkih stranaka u Srbiji. Ovaj projekat je proizašao iz dugogodišnje prakse i iskustva Centra za demokratiju da je veliki broj mladih ljudi aktivnih u političkim organizacijama izložen velikom broju obrazovnih programa koji imaju praktičan karakter, što je nesumnjivo važno, ali da s druge strane nemaju neophodno poznavanje osnovnih političkih i pravnih principa. Pojmovi demokratije, demokratske procedure i tolerancije su kod njih usvojeni najčešće na deklarativnom nivou, sadržaj pojedinih ideoloških grupacija je potpuno neizdiferenciran (liberalizam, konzervativizam, socijaldemokratija itd.), a neretko se primećuje neprepoznavanje nedemokratskih tendencija i ponašanja (nacionalizam, fašizam i dr.).
Gde će se projekat realizovati
Politeia – škola za politiku i civilno društvo će se realizovati na Paliću, od 09. do 16. septembra 2009. godine.
Šta želimo da postignemo
Ovim projektom nameravamo da kroz sažet, ali vrlo sadržajan nastavni program, uz pripremu posebne Čitanke, unapredimo razumevanje ključnih pojmova političke filozofiije i ideologija, kao i da podstaknemo zainteresovanost mladih za idejne rasprave, da ih pripremimo za argumentovano vođenje debata i za javno delovanje.

Preuzmite prijavni formular