Nastavak akcije “POPIS – JAVNI PROSTORI” za omladinske grupe

0
SHARE

 Na naš Zahtev upućen 21. maja na 160 opština u Srbiji za dobijanjem evidencije raspoloživih javnih prostora, zatim procedura za dobijanje prostora na korišćenja za udruženja građana i omladinske inicijative, kao i za objašnjenjem nadležnosti za tu oblast, do sada je ukupno reagovalo 70 opština. Od beogradskih opština još uvek nemamo odgovore opština Palilula, Voždovac, Rakovica, Sopot, Zemun i Zvezdara. Na našem sajtu će do 10. jula biti postavljeni sistematizovani podaci iz odgovora koje smo dobili od opština. Tu se uglavnom mogu naći objašnjenja nadležnosti i spisak institucija kojima su prostori ustupljeni na korišćenje.

Pitanje javnih prostora i njihove dostupnosti, kao i transparentnosti infomacija je ključno ukoliko se govori o dugoročnijoj i sisematičnoj podršci omladinskog aktivizmu i participaciji. Većina omladinskih inicijativa, projekata i grupa ima potrebu za korišćenjem nekog javnog otvorenog ili zatvorenog prostora, ali su ti prostori uglavnom nedostupni mladima zbog nejasnih procedura i uslova konkurisanja, nejasnih nadležnosti institucija, nedostatka informacija i često, nepostojanja dobre volje.  

Namera Programa za mlade GI je da se intezivnije angažuje na ovom polju upravo zbog činjenice da značjan segment omladinskog aktivizma u Srbiji čine grupe mladih koje su neformalnog tipa i nemaju resursa koji su potrebni da se odgovore na zahteve administracije u optinama.

Ovom prilikom pozivamo udruženja građana, pojedince i neformalne grupe da koriste tekst našeg Zahteva prema nadležnima u svojim gradovima ukoliko žele da dođu do informacija, kao i da nam se obrate ukoliko su zainteresovani za odgovor koji smo dobili od njihovih opštinskih uprava.

Takođe, dragoceni su nam i vaši komentari, predlozi za dalje delovanje, kao i sve dodatne informacije koje imate o ovoj temi (ukoliko znate za neki neiskorišćen javni prostor u vašem mestu ili za neku inicijativu koja se bavi ovom temom, itd).

Molimo vas da nam pišete na javniprostori@gradjanske.org ili nas pozovete na 011 32 83 250, 011 32 84 791.

Informacije i najave svih narednih aktivnosti će biti dostupne na sajtu Građanskih inicijativa i oglasnoj tabli Info centra.

Zahtev za ostvarivanje prava iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", broj 120/04)

Izvor:GI