Obrazovanje u Srbiji i ljudska prava

0
SHARE

 Pozivamo Vas na panel diskusiju "Obrazovanje u Srbiji i ljudska prava" u organizaciji Omladinske grupe Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Na disukusiji će govoriti: Marko Karadžić (Misnistarstvo za ljudska i manjinska prava), Nebojša Tasić (Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji), Marko Stanisavljević (Omladinska grupa Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji) i Ivan Grahek (Omladinska grupa Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji). Povod za ovu diskusiju je analiza čitanki za srpski jezik za sedmi i osmi razred osnovne škole koju je sprovela Omladinska grupa HO. Čitanke su analizirane sa tri aspekta: nacionalnog i religioznog modela koji se u njima propagira, ratničkog modela i modela žene i porodice. Ovo je internet adresa na kojoj možete pogledati brošuru koja je sadrži analize čitanki:

http://www.helsinki.org.yu/serbian/doc/Sta%20je%20pisac%20hteo%20da%20kaze.pdf

Panel diskusija će se održati 6. maja u prostorijama Leonardo Centra (Kraljice Natalije 21 – nekadašnjeg Narodnog Fronta) sa početkom u 19:00 h.