Poziv za učešće na treninzima za razvijanje projekata

0
SHARE

 Poziv za učešće na treninzima za razvijanje projekata u okviru EU Programa "Mladi u akciji"
Grupa "Hajde da…" iz Beograda i Edukativni Centar iz Kruševca, kao zvanično imenovane Kontakt tačke za program Evropske Unije "MLADI U AKCIJI" organizuju niz dvodnevnih treninga u gradovima i opštinama širom Srbije.

Treninzi su namenjeni predstavnicima/cama omladinskih organizacija, organizacija koje se bave mladima, lokalnih i regionalnih Kancelarija za mlade i imaju za cilj upoznavanje učesnika/ca sa principima, prioritetima i procedurama za pisanje projekata i dobijanje finansijskih sredstva u okviru programa Mladi u Akciji Evropske Unije (više informacija o ovom programu EU na adresi http://www.mladiuakciji.rs/o_programu.php)

U toku maja, juna i jula biće održano ukupno 16 treninga. Više informacija o profilu učesnika/ca, terminima i lokacijama treninga kao i prijavni formular možete naći na adresi www.mladiuakciji.rs

Rad Kontakt tačaka podržavaju Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Salto SEE i Program Mladi u akciji EU.