KONKURS ZA NAJBOLjU OMLADINSKU AKCIJU U 2008. GODINI

0
SHARE

 Cilj konkursa za najbolju omladinsku akciju sprovedenu u 2008. godini je da ohrabri i motiviše mlade ljude na aktivniju ulogu u okviru svoje lokalne zajednice (radi podsticanja izveštavanja i promocije omladinskog aktivizma, naročito u sredinama van Beograda), poveća prisustvo aktivnosti mladih i poveća stepen demokratičnosti lokalnih sredina kroz veće učešće mladih.

Konkurs „LokaKcija“ sastavni je deo projekta „Kvalitetnije izveštavanje medija o prioritetima Strategije za mlade“ koje finansira Ministarstvo omladine i sporta, a sprovodi udruženje građana Grupa Proces. Ovaj projekat, kao deo procesa implementacije Nacionalne strategije za mlade, direktno utiče na podsticanje aktivizma mladih u oblasti informisanja o mladima, a pre svega informiše same mlade o važnosti njihovog aktivnog učešća u kreiranju te slike. Ovaj projekat usmeren je na dva od ukupno jedanaest opštih strateških ciljeva Nacionalne strategije za mlade, a to su: „podsticati mlade da aktivno učestvuju u društvu“ i „razvijati saradnju mladih i obezbeđivati uslove za učešće u donošenju odluka kroz održiv institucionalni okvir, a na osnovu potreba mladih i u partnerstvu sa mladima“.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI

Pravo konkurisanja imaju registrovana udruženja (omladinska udruženja i udruženja koja se bave mladima), neformalne grupe, školski parlamenti, lokalne samouprave koje su podstakle aktivizam mladih, kompanije, preduzeća i preduzetnici koji su podstakli aktivizam mladih i pojedinci na teritoriji Republike Srbije, koji dostave potrebnu dokumentaciju u propisanom roku. Rok za slanje konkursne dokumentacije je 18. februar do 17 časova.

PODNOŠENjE PRIJAVE

Obrazac za podnošenje prijave na konkurs može se naći na internet prezentaciji Grupe Proces www.grupaproces.org, a učešće u izboru najbolje omladinske akcije u 2008. godini potrebno je dostaviti:

Popunjen obrazac na 2 strane, sa sledećim informacijama:

Šta se dogodilo, o čemu se radi u akciji?

Šta je cilj akcije i kome je namenjena?

Ko je organizovao akciju, ko je bio uključen?

Kada i gde se dogodila omladinska akcija?

Ko je finansirao akciju i u kom iznosu?

Da li je akcija nastavljena / da li su vidljivi efekti?

Biografiju organizacije ili pojedinca koji su realizovali akciju

3 do 5 fotografija sa kandidovane omladinske akcije

Informacije o tome gde je moguće dobiti više informacija o omladinskoj akciji: dostaviti pres kliping, internet stranicu i slično

Napomena: jedno udruženje, neformalna grupa, školski parlament, lokalna samouprava, kompanija, preduzeće ili preduzetnik mogu da učestvuju na konkursu samo sa jednom realizovanom akcijom.

GDE I KAKO SE ŠALjU PRIJAVE?

Potrebnu dokumentaciju je neophodno poslati elektronski na adresu office@grupaproces.org.Za sva pitanja u vezi sa procedurama prijavljivanja na konkurs „LokaKcija“ zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail office@grupaproces.org ili telefonom na broj: 065/608 0 517.

Prijavni formular
 
KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJBOLjE OMLADINSKE AKCIJE

U obzir dolaze realizovane akcije u toku 2008. godine. Najvažniji kriterijumi koji će biti uzeti u obzir prilikom izbora najbolje omladinske akcije u 2008. godini su: ostvarivanje uticaja i pokretanje pozitivnih dešavanja u lokalnoj sredini, uključivanje mladih u rešavanje problema lokalne zajednice i unapređenje kvaliteta života mladih, kreativnost i inovativnost akcije.
 

OBAVEŠTENjE O ODLUCI O DODELI SREDSTAVA

Najbolju omladinsku akciju izabraće žiri sastavljen od predstavnika Ministarstva omladine i sporta i predstavnika  lokalnih medija: Narodne Novine – Niš; TV K-1 – Leskovac;  Televizija Kragujevac;  Nedeljnik „Svetlost“ – Kragujevac;  Čačanski Glas – Čačak; Užička nedelja – Užice; Tv Alfa – Užice; RTV KTV-Kikinda; Delta – Novi Sad; „Subotičke novine“ – Subotica; K: CN TV – Vladičin Han; TV „Galaksija 32“ – Čačak i NTV 017 – Vranje.

Rezultati konkursa će biti objavljeni 27. februara 2009. godine na internet prezentacijama Ministarstva omladine i sporta Vlade Republike Srbije www.mos.sr.gov.yu i Grupe Proces www.grupaproces.org.

Proglašenje najbolje lokalne omladinske akcije  biće organizovana 4. marta 2009. godine u prostorijama Ministarstva omladine i sporta u ul. Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija.