Home [ volontiranje ] Popis volonterskih organizacija

Popis volonterskih organizacija

91
0

 Mladi istraživači Srbije u okviru projekta Definišimo i afirmišimo volontere, vrše evidentiranje i popisivanje svih volonterskih organizacija u Srbiji, koje se tako deklarišu,  nezavisno od osnova.. Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta. U koliko želite da i Vaša organizacija bude evidentirana u ovoj bazi podataka, molimo Vas da popunite upitnik koji možete dobiti od Mladih istraživača ili slanjem maila INFO centru, i vratite ga na  adresu office@mis.org.rs najkasnije do 13. februara.