Seks samo sa profesorom kod kojeg ne polažete

0
SHARE

 Emotivni odnosi među odraslim članovima akademske zajednice predstavljaju privatnu stvar van dometa legitimnih interesa fakulteta, navodi se u članu 113 dokumenta koji reguliše standarde rada Pravnog fakulteta.
Ipak, sukob interesa postojaće u slučaju ocenjivanja na ispitu, ili donošenja odluke o izboru u više zvanje. "Ako postoji emotivni odnos između profesora i studenta, a sam student i profesor ne preduzmu sve da ne dođe do konflikta interesa, nadređeni su dužni da spreče da dođe do povrede Etičkog kodeksa Pravnog fakulteta", kaže za "24 sata” Dragiša Potić, menadžer za odnose s javnošću Pravnog fakulteta.

Pravni fakultet za sada je usamljen u ovoj ideji, jer se na ostalim fakultetima još ne razmatra mogućnost uvođenja takvih mera. Dekan Filozofskog fakulteta Aleksandar Kostić ocenjuje potez Pravnog fakulteta kao veoma smeo.

"Iako na Filozofskom fakultetu ne nameravamo da uređujemo ovu oblast, nedopustiv je emotivni odnos između profesora i studenata na osnovnim studijama. Tu se ipak radi o deci. Na američkim koledžima, recimo, takvi odnosi dozvoljeni su tek na doktorskim studijama", objašnjava dekan Kostić.

Ni na drugim fakultetima u Beogradu za sada ne razmišljaju o ovom koraku.

"Fakulteti u SAD, na primer, ne regulišu emotivne odnose studenata i profesora jer smatraju da su to slobodne, punoletne osobe. Na našem fakultetu, takve slučajeve razmatrala bi posebna komisija", kaže za Andrija Dimitrijević, prodekan za filmski i televizijski smer na FDU.

Propisanim standardima rada, Pravni fakultet regulisao je i oblast seksualnog uznemiravanja.

"Zabranjen je svaki oblik seksualnog uznemiravanja koje se bazira na verbalnoj ili fizičkoj zloupotrebi pozicije moći. Zabrana važi i za profesore i za studente, za zaposlene, za goste fakulteta. Svako verbalno ili fizičko seksualno uznemiravanje povlači prestanak radnog odnosa, odnosno prekid studentskog statusa”, kaže Protić i dodaje da se takva prijava podnosi dekanu i disciplinskoj komisiji Fakulteta.

(MONDO)