Home [konkursi] Konkurs Niš Art Fondacije

Konkurs Niš Art Fondacije

73
0

 NIŠ ART FONDACIJA RASPISUJE KONKURS ZA DODELU TRI OTKUPNE NAGRADE: I NAGRADA 10.000 EURA, II NAGRADA 5.000 EURA, III NAGRADA 3.000 EURA MLADIM LIKOVNIM UMETNICIMA U DISCIPLINI CRTEŽ, GRAFIKA, SLIKA ILI SKULPTURA PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU IMAJU SVI MLADI UMETNICI DO 35 GODINA STAROSTI. RADOVI KOJI UĐU U UŽI IZBOR BIĆE PREDSTAVLJENI PUBLICI NA IZLOŽBAMA U NIŠU, BEOGRADU I NOVOM SADU I  OBJAVLJENI U PROPRATNOM KATALOGU, A PRVA TRI RADA OTKUPLJENA. MAKSIMALNI BROJ RADOVA PO UČESNIKU JE 3 (TRI).
 
KONKURS JE OTVOREN DO 31. JANUARA 2009. RADOVE PRISTIGLE  POSLE OVOG ROKA FONDACIJA NEĆE RAZMATRATI.

RADOVE SLATI U DIGITALNOJ FORMI U JPG FORMATU (PUTEM E-MAILa (n.a.f@eunet.yu) ILI NA DISKU PUTEM POŠTE (NIŠ ART FONDACIJA, KEJ MIKE PALIGORIĆA BR.6, NIŠ).  PRISPELE DISKOVE SA RADOVIMA ZADRŽAVA FONDACIJA.  UZ RADOVE PRILOŽITI I PRIJAVU ZA UČEŠĆE NA KONKURSU U KOJOJ TREBA NAVESTI IME  UČESNIKA, KONTAKT ADRESU, E-MAIL ADRESU,  KONTAKT TELEFON, GODINU ROĐENJA, PODATKE O DELU (NAZIV DELA, TEHNIKA, DIMENZIJE).

NEPOTPUNE PRIJAVE FONDACIJA NEĆE RAZMATRATI. SAMO UČESNICI KONKURSA KOJI UĐU U UŽI IZBOR BIĆE KONTAKTIRANI. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE FONDACIJU. 018/293-901  I  018/293-900  www.naf.org.rs
ZA NEBLAGOVREMENO PRIMLJENE ILI IZGUBLJENE PRIJAVE FONDACIJA  NE SNOSI ODGOVORNOST

PRIJAVNI FORMULAR

LIČNI PODACI

IME I PREZIME
____________________________________________________________________

GODINE STAROSTI
____________________________________________________________________

ADRESA ZA KONTAKT
____________________________________________________________________

MOBILNI TELEFON / TELEFON
____________________________________________________________________

E-MAIL   (OBAVEZAN)
____________________________________________________________________

PODACI O DELU (zaokružiti)

(1)

1. SLIKA   2. GRAFIKA   3. CRTEŽ   4. SKULPTURA

TEHNIKA ______________________________________________

NAZIV DELA ___________________________________________

DIMENZIJE ____________________________________________

(2)

1. SLIKA   2. GRAFIKA   3. CRTEŽ   4. SKULPTURA

TEHNIKA ______________________________________________

NAZIV DELA ___________________________________________

DIMENZIJE ____________________________________________

(3)

1. SLIKA   2. GRAFIKA   3. CRTEŽ   4. SKULPTURA

TEHNIKA ______________________________________________

NAZIV DELA ___________________________________________

DIMENZIJE ____________________________________________